Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

21. november

Eksamensordning

Hjemmeeksamen og skriftlig eksamen.

Hjemmeeksamen

Utlevering av oppgaven: 4. juni kl. 09:00

Innleveringsfrist: 6. juni kl. 14:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

PBL

Arbeidskrav 3 (vår)

Prosjektarbeid (vår)

Praksis (vår)

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. sep. 2020 06:17