Undervisningsplan

Forandringer kan forekomme.

Tid og sted

Forelesning

  • Tirsdager kl. 12:15 -15:00, Undervisningsrom 1 Georg Sverdrups hus.
  • Onsdager kl. 09:15 -12:00, Seminarrom U36 Helga Engs hus.
  • Torsdager kl. 13:15 -16:00, Seminarrom U36 Helga Engs hus.

PBL

  • Tirsdager kl. 09.15-12.00. Første timen er fellessamling på rom U36 Helga Engs hus. Resten av tiden på PBL-rom i 3. og 4. etg Helga Engs hus.

Egentrening

  • Mandager kl. 12.15-16.00. Første timen er fellessamling på U36 Helga Engs hus. Resten av tiden i kjellerrom Helga Engs hus.

Praksis

  • Uke 43 til 46.

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
17.08.2010  TIR: 10:15-12:00 Aud 3   Informasjonsmøte om Masterstudiet   Viktige praktiske opplysninger om studiet  
23.08.2010Liv Lassen   MAN: 09:15-12:00 Aud 3   Introduksjon til SPED 4000  Obligatorisk

Se egen undervisningsplan for SPED4000 Rådgivning og innovasjon. 

24.08.2010Hanne M.H. Sigstad  TIR: 12.15-15.00 Georg Sverdrups hus, Undervisningsrom 1  INFO Mastergradsstudiet i spesialpedagogikk med fordypning utviklingshemning  Obligatorisk 
25.08.2010Berit Rognhaug   ONS: 09.15-12.00 Rom U36   Nasjonalt og internasjonalt begrepsapparat.  Emne 1: Utviklingshemning i et overordnet perspektiv. 
30.08.2010Kristin Vonheim og Heidi Mjelve  MAN: 12.15-16.00 Første time felles på U36  Egentrening  Obligatorisk 
31.08.2010Hanne M.H. Sigstad og Turid Weiby  TIR: 09.15- 12.00 Rom U36 (og PBL-rom)  PBL - Utviklingshemning generelt, presentasjon av case 1 (BeRo)  Obligatorisk  
01.09.2010Berit Rognhaug   ONS 09:15-12:00 Rom U36   Nasjonalt og internasjonalt begrepsapparat   Emne 1: Utviklingshemning i et overordnet perspektiv 
02.09.2010Liv Inger Engevik  TOR 13:15-16:00 Rom U36  Kartlegging og rapportskriving   Emne IV: Opplæring og habilitering i et livsløpsperspektiv  
06.09.2010Kristin Vonheim og Heidi Mjelve  MAN: 12.15-16.00 Første time felles på U36  Egentrening  Obligatorisk 
07.09.2010Hanne M.H. Sigstad og Turid Weiby  TIR: 09.15-12.00 U36 (og PBL-rom)  PBL - Utviklingshemning generelt.  Obligatorisk  
07.09.2010Berit Rognhaug  TIR 12:30-15:00 Georg Sverdrups hus, Undervisningsrom 1   Opplæring og habilitering - perspektiver og retningslinjer  Emne IV: Opplæring og habilitering i et livsløpsperspektiv 
08.09.2010Berit Rognhaug   ONS 09:15-12:00 Rom U36   ADL - teoretisk bakgrunn og praktiske implikasjoner   Emne IV: Opplæring og habilitering i et livsløpsperspektiv 
09.09.2010Liv Inger Engevik   TOR 13:15-16:00 Rom U36  Kommunikasjon og kommunikasjonsvansker hos utviklingshemmede.  Emne II: Språk og kommunikasjon. 
13.09.2010Kristin Vonheim og Heidi Mjelve  MAN: 12.15-16.00 Første time felles på U36  Egentrening  Obligatorisk 
14.09.2010Hanne M.H. Sigstad og Turid Weiby  TIR: 0915-12.00 Rom U31  PBL - Utviklingshemning generelt. Fremlegg (BeRo)  Obligatorisk  
14.09.2010Hanne M.H. Sigstad  TIR 12:15-13:00 Georg Sverdrups hus, Undervisningsrom 1   Fordypningsmøte.  Obligatorisk 
14.09.2010Hanne M.H. Sigstad   TIR 13:15-15:00 Georg Sverdrups hus, Undervisningsrom 1   Familier med et utviklingshemmet familiemedlem   Emne III: Utvalgte diagnosegrupper, lidelser og utviklingstrekk.

Obligatorisk 

15.09.2010Hanne M.H. Sigstad   ONS 09:15-12:00 Rom U36   Familier med et utviklingshemmet familiemedlem   Emne III: Utvalgte diagnosegrupper, lidelser og utviklingstrekk.

Obligatorisk 

16.09.2010Hanne M.H. Sigstad  TOR: 13.15-15.00 Rom U36  Familier med et utviklingshemmet familiemedlem.  Emne III: Utvalgte diagnosegrupper, lidelser og utviklingstrekk.

Obligatorisk 

16.09.2010Hanne M. H. Sigstad og Lene Bøhlerengen  TOR: 15.15-16.00 Rom U36  Å være søster til en med utviklingshemning.  Emne III: Utvalgte diagnosegrupper, lidelser og utviklingstrekk.

Obligatorisk 

20.09.2010Kristin Vonheim og Heidi Mjelve  MAN: 12.15-16.00 Første time felles på U36  Egentrening  Obligatorisk 
21.09.2010Hanne M.H. Sigstad og Turid Weiby  TIR: 09.15-12.00 Rom U36 (og PBL-rom)  PBL - Mulitfunksjonshemning, presentasjon av case 2 (TH)  Obligatorisk  
21.09.2010Turid Horgen   TIR 12.30-15:00 Georg Sverdrups hus, Undervisningsrom 1   Multifunskjonshemning og basal stimulering.  Emne IV: Opplæring og habilitering i et livsløpsperspektiv. 
22.09.2010Per Lorentzen  ONS 09:15-12:00 Rom U36   Multifunksjonshemning – de mange mulighetene i de store begrensningene.  Emne IV: Opplæring og habilitering i et livsløpsperspektiv.

Obligatorisk 

23.09.2010Liv Inger Engevik   TOR 13:15-16:00 Rom U36  Språk og språkutvikling hos utviklingshemmede.  Emne II: Språk og kommunikasjon 
27.09.2010Kristin Vonheim og Heidi Mjelve  MAN: 12.15-16.00 Første time felles på U36  Egentrening  Obligatorisk 
28.09.2010Hanne M.H. Sigstad og Turid Weiby  TIR: 09.15-12.00 Rom U36 (og PBL-rom)  PBL- Multifunksjonshemning   Obligatorisk  
28.09.2010Liv Inger Engevik  TIR 12:30-15:00 Georg Sverdrups hus, Undervisningsrom 1   Språk og språkutvikling hos utviklingshemmede.   Emne II: Språk og kommunikasjon  
29.09.2010Liv Inger Engevik   ONS 09:15-12:00 Rom U36   Kommunikasjon og kommunikasjonsvansker hos utviklingshemmede.  Emne II: Språk og kommunikasjon

Obligatorisk 

29.09.2010Arvid Heiberg  ONS: 12.30-15.00 Georg Sverdrups hus, Grupperom 1  Utvalgte diagnosegrupper og årsaksforklaringer til utviklingshemning.  Emne III: Utvalgte diagnosegrupper, lidelser og utviklingstrekk

Obligatorisk  

30.09.2010  TOR  Arbeidskrav 1: Nasjonalt og internasjonalt begrepsapparat.  Emne 1: Utviklingshemning i et overordnet perspektiv.

Innlevering av arbeidskrav 1 innen kl 12:00. 

04.10.2010Kristin Vonheim og Heidi Mjelve  MAN: 12.15-16.00 Første time felles på U36  Egentrening  Obligatorisk 
05.10.2010Hanne M.H. Sigstad og Turid Weiby  TIR: 09.15-12.00 Rom 231  PBL - Multifunksjonshemning case. Fremlegg (TH)  Obligatorisk  
05.10.2010Per Lorentzen   TIR 12:15-15:00 Georg Sverdrups hus, Undervisningsrom 1   Multifunksjonshemning – de mange mulighetene i de store begrensningene.   Emne IV: Opplæring og habilitering i et livsløpsperspektiv.  
06.10.2010Arvid Heiberg  ONS 09:15-12:00 Rom U36   Utvalgte diagnosegrupper og årsaksforklaringer til utviklingshemning.  Emne III: Utvalgte diagnosegrupper, lidelser og utviklingstrekk.

Obligatorisk 

06.10.2010Turid Horgen og Hanne M. H. Sigstad  ONS: 13.00-15.00 Torshov   Ekskursjon til Torshov kompetansesenter.   Emne IV: Opplæring og habilitering i et livsløpsperspektiv.

Oppmøte kl 12.10 på Blindern T-banestasjon.  

07.10.2010Arvid Heiberg  TOR: 13.15-16.00 Rom U36   Utvalgte diagnosegrupper og årsaksforklaringer til utviklingshemning.  Emne III: Utvalgte diagnosegrupper, lidelser og utviklingstrekk.

Obligatorisk  

08.10.2010Arvid Heiberg  FRE: 12:15-15:00 U30  Utvalgte diagnosegrupper og årsaksforklaringer til utviklingshemning.  Emne III: Utvalgte diagnosegrupper, lidelser og utviklingstrekk.

Obligatorisk 

11.10.2010Kristin Vonheim og Heidi Mjelve  MAN: 12.15-16.00 Første time felles på U36  Egentrening  Obligatorisk 
12.10.2010  TIR  SPESIALPEDAGOGISK DAG  Det er ingen undervisning i dag, alle studenter oppfordres til å delta på Spesialpedagogogisk dag. 
13.10.2010Harald Martinsen   ONS 09:15-12:00 Rom U36   Alternativ og supplerende kommunikasjon for personer med utviklingshemning.  Emne II: Språk og kommunikasjon.

Obligatorisk  

14.10.2010Harald Martinsen  TOR 13:15-16:00 Rom U36   Alternativ og supplerende kommunikasjon for personer med utviklingshemning.  Emne II: Språk og kommunikasjon.

Obligatorisk  

18.10.2010Kristin Vonheim og Heidi Mjelve  MAN: 12.15-16.00 Første time felles på U36  Egentrening  Obligatorisk 
19.10.2010Hanne M.H. Sigstad  TIR: 09.15-12.00 Rom 234  Praksisforberedelse   Obligatorisk 
19.10.2010Gidske Holck  TIR 12:15-15:00 Georg Sverdrups hus, Undervisningsrom 1   Tverrfaglig samordning rettet mot mennesker med sammensatte bistandsbehov.  Emne I: Utviklingshemning i et overordnet perspektiv.

Obligatorisk 

20.10.2010Gidske Holck   ONS 09:15-12:00 Rom U36   Tverrfaglig samordning rettet mot mennesker med sammensatte bistandsbehov.  Emne I:Utviklingshemning i et overordnet perspektiv.

Obligatorisk  

21.10.2010  TOR  Innlevering av arbeidskrav 2   Innlevering gruppearbeid med utgangspunkt i PBL multifunksjonshemning innen kl 12:00. 
21.10.2010Gidske Holck   TOR 13:15-16:00 Rom U36   Tverrfaglig samordning rettet mot mennesker med sammensatte bistandsbehov.  Emne I: Utviklingehemning i et overordnet perspektiv.

Obligatorisk  

25.10.2010  PRAKSIS    UKE 43 TIL UKE 46 EKSTERN PRAKSIS (25.10-19.11) 
22.11.2010Kristin Vonheim og Heidi Mjelve  MAN: 12.15-16.00 Første time felles på U36  Egentrening  Obligatorisk 
23.11.2010Hanne M.H. Sigstad og Turid Weiby  TIR: 09.15-12.00 Rom U36 (og PBL-rom)  PBL - Autisme. Presentasjon av case. (TN)  Obligatorisk 
23.11.2010Hanne M.H. Sigstad   TIR 12:15-15:00 Georg Sverdrups hus, Undervisningsrom 1   Praksisoppsummering   Obligatorisk 
24.11.2010Elisabeth Grindheim   ONS 09:15-12:00 Rom U36  Autisme; differensialdiagnoser.   Emne III: Utvalgte diagnosegrupper, lidelser og utviklingstrekk.

Obligatorisk 

24.11.2010Berit H. Johnsen  ONS: 13.15-16.00 Rom 232  Tidlig intervensjon/ledet samspill  Obligatorisk 
25.11.2010Sylvi Storvik  TOR 13:15-16:00 Rom U36   Autisme; kommunikasjon.  Emne III: Utvalgte diagnosegrupper, lidelser og utviklingstrekk.

Obligatorisk  

29.11.2010Kristin Vonheim og Heidi Mjelve  MAN: 12.15-16.00 Første time felles på U36  Egentrening  Obligatorisk 
30.11.2010Hanne M.H. Sigstad og Turid Weiby  TIR: 09.15-12.00 Rom U36 (og PBL-rom)  PBL - Autisme   Obligatorisk 
30.11.2010Jon Magne Tellevik   TIR 12:15-15:00 Georg Sverdrups hus, Undervisningsrom 1   Autisme; tiltak.   Emne III: Utvalgte diagnosegrupper, lidelser og utviklingstrekk. 
01.12.2010Jon Magne Tellevik  ONS 09:15-12:00 Rom U36  Autisme; tiltak.  Emne III: Utvalgte diagnosegrupper, lidelser og utviklingstrekk. 
01.12.2010Berit H. Johnsen  ONS: 13.15-16.00 Rom 232  Tidlig intervensjon/ledet samspill  Obligatorisk 
02.12.2010Sissel Berger Helverschou  TOR 13:15-16:00 Rom U36   Autisme; komorbiditet, atferdsvansker og psykiske vansker.  Emne III: Utvalgte diagnosegrupper, lidelser og utviklingstrekk.

Obligatorisk 

06.12.2010Kristin Vonheim og Heidi Mjelve  MAN: 12.15-16.00 Første time felles på U36  Egentrening  Obligatorisk 
07.12.2010Hanne M.H. Sigstad og Turid Weiby  TIR: 0915-12.00 U36  PBL - Autisme (TN) Fremlegg.   Obligatorisk 
07.12.2010Hanne M.H. Sigstad   TIR 12:30-15:00 Georg Sverdrups hus, Undervisningsrom 1   Historiske og kulturelle perspektiv på utviklingshemning.  Emne I: Utviklingshemning i et overordnet perspektiv. 
08.12.2010Hanne M.H. Sigstad   ONS 09:15-12:00 Rom U36  Historiske og kulturelle perspektiv på utviklingshemning.   Emne I: Utviklingshemning i et overordnet perspektiv. 
09.12.2010Liv Lassen/Gunvor Dalby  TOR 09:15-16:00 Aud 2  WISC  Se egen undervisningsplan for SPED4000 Rådgivning og innovasjon. 
10.12.2010Liv Lassen/Gunvor Dalby  FRE 09:15-16:00 Aud 2  WISC  Se egen undervisningsplan for SPED4000 Rådgivning og innovasjon. 
13.12.2010Liv Lassen/Gunvor Dalby  MAN 09:15-12:00 Aud 2  WISC  Se egen undervisningsplan for SPED4000 Rådgivning og innovasjon. 
14.12.2010Liv Lassen/Gunvor Dalby  TIR 09:15-16:00 Aud 2   WISC  Se egen undervisningsplan for SPED4000 Rådgivning og innovasjon. 
15.12.2010Liv Lassen/Gunvor Dalby  ONS 09:15-16:00 Aud 2  WISC  Se egen undervisningsplan for SPED4000 Rådgivning og innovasjon. 
16.12.2010Liv Lassen/Gunvor Dalby  TOR 09:15-16:00 Aud 2  WISC  Se egen undervisningsplan for SPED4000 Rådgivning og innovasjon. 
Publisert 9. juni 2010 15:20 - Sist endret 5. okt. 2010 14:51