Lesesalsplasser høsten 2011 Fagutvalgene har …

Lesesalsplasser høsten 2011

Fagutvalgene har bestemt at alle studenter på høyere grad ved UV-fakultetet har rett til fast lesesalsplass. Nå kan du finne søknadsskjema for fast lesesalsplass utenfor inngangspartiet til UV-studieinfo i 3. etasje.

Fristen for å søke er 1. SEPTEMBER. Plassene fordeles etter studieansiennitet. Studenter på 1. semester av mastergraden må forvente å dele plass med en medstudent. Dersom det er spesielle forhold (sosiale, medisinske, etc.) du mener bør gi deg fortrinn ved tildeling av plass, skal dette dokumenteres. Konsulenttjenesten for funksjonshemmede studenter vil være behjelpelig med dette, tlf: 22 85 71 41.

Fordelingen av plassene vil være ferdig innen 10. september. Se oppslag utenfor lesesalen.

Spørsmål vedrørende dette sendes til lesesalsinspektor@uv.uio.no

Publisert 17. aug. 2011 12:03 - Sist endret 30. nov. 2011 12:19