Undervisningsplan

Forandringer kan forekomme.

 

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
16.08.2011  TIR: 10:15-12:00 Aud 3   Informasjonsmøte om masterstudiet   Viktige praktiske opplysninger om studiet  
22.08.2011Hanne M.H. Sigstad  MAN: 12.15-14.00 Georg Sverdrups hus, Undervisningsrom 3  Info om mastergradsstudiet i spesialpedagogikk med fordypning utviklingshemning  Obligatorisk 
24.08.2011Liv Inger Engevik   ONS 09:15-12:00 Rom U30  Kommunikasjon og kommunikasjonsvansker hos utviklingshemmede.  Emne II: Språk og kommunikasjon. 
29.08.2011  MAN: 12:15-16:00 rom 231  Egentrening i rådgivning  Obligatorisk kun for studieretningen PP-rådgivning 
30.08.2011Hanne M.H. Sigstad og Liv Inger Engevik  TIR: 12:15-15:00 Georg Sverdrups hus, undervisningsrom 1 (og PBL-rom)  PBL - Utviklingshemning generelt, presentasjon av case 1 (BeRo)  Obligatorisk 
31.08.2011Liv Inger Engevik   ONS 09:15-12:00 Rom U30  Språk og språkutvikling hos utviklingshemmede.  Emne II: Språk og kommunikasjon 
05.09.2011  MAN: 12:15-16:00 Georg Sverdrups hus, Undervisningsrom 1  Egentrening i rådgivning  Obligatorisk kun for studieretningen PP-rådgivning 
06.09.2011Hanne M.H. Sigstad og Liv Inger Engevik  TIR: 09.15-12.00, U30 første time. PBL-rom 484, 485, 489, K78, K79, 397   PBL - Utviklingshemning generelt.  Obligatorisk 
07.09.2011Berit Rognhaug   ONS 10.15-12.00 Rom U30   Nasjonalt og internasjonalt begrepsapparat.  Obligatorisk

Emne 1: Utviklingshemning i et overordnet perspektiv.

 

08.09.2011Liv Inger Engevik  TOR 12:15-15:00 U30   Språk og språkutvikling hos utviklingshemmede.   Emne II: Språk og kommunikasjon  
12.09.2011  MAN: 12:15-16:00 Georg Sverdrups hus, Undervisningsrom 1  Egentrening i rådgivning  Obligatorisk kun for studieretningen PP-rådgivning  
13.09.2011Hanne M.H. Sigstad og Liv Inger Engevik  TIR: 09:15-12:00 232  PBL - Utviklingshemning generelt. Fremlegg (BeRo)  Obligatorisk  
13.09.2011Liv Inger Engevik  TIR: 13:15-16:00, U35  Tilrettelegging for læring hos barn med Down syndrom  Obligatorisk 
14.09.2011Berit Rognhaug   ONS 10:15-12:00 Rom U30   Nasjonalt og internasjonalt begrepsapparat   Obligatorisk

Emne 1: Utviklingshemning i et overordnet perspektiv 

14.09.2011Hanne M.H. Sigstad   ONS 12:15-14:00 Rom 232   Familier med et utviklingshemmet familiemedlem   Obligatorisk

Emne III: Utvalgte diagnosegrupper, lidelser og utviklingstrekk.

 

15.09.2011Hanne M.H. Sigstad  TOR 12:15-13:00 U30  Fordypningsmøte.  Obligatorisk 
15.09.2011Hanne M.H. Sigstad  TOR: 13.15-15.00 U30  Familier med et utviklingshemmet familiemedlem.  Obligatorisk

Emne III: Utvalgte diagnosegrupper, lidelser og utviklingstrekk.

 

19.09.2011  MAN: 12:15-16:00 Georg Sverdrups hus, Undervisningsrom 1  Egentrening i rådgivning  Obligatorisk kun for studieretningen PP-rådgivning 
20.09.2011Hanne M.H. Sigstad og Liv Inger Engevik  TIR 09.15-12.00 232 og PBL-rom  PBL - Mulitfunksjonshemning, presentasjon av case 2 (TH)  Obligatorisk  
20.09.2011Turid Horgen   TIR 12.30-15:00 Georg Sverdrups hus, Undervisningsrom 1   Multifunskjonshemning og basal stimulering.  Obligatorisk

Emne IV: Opplæring og habilitering i et livsløpsperspektiv. 

21.09.2011Hanne M.H. Sigstad  ONS 13:15-14:00 U36  Familier med et utviklingshemmet familiemedlem   Obligatorisk

Emne III: Utvalgte diagnosegrupper, lidelser og utviklingstrekk.  

21.09.2011Hanne M. H. Sigstad og Lene Bøhlerengen   ONS: 14.15-15.00 U36  Å være søster til en med utviklingshemning  Obligatorisk

Emne III: Utvalgte diagnosegrupper, lidelser og utviklingstrekk.

 

22.09.2011Arvid Heiberg  TOR 12.15-15.00 U30  Utvalgte diagnosegrupper og årsaksforklaringer til utviklingshemning.  Obligatorisk

Emne III: Utvalgte diagnosegrupper, lidelser og utviklingstrekk

 

23.09.2011Arvid Heiberg  FRE 09:15-12:00 Georg Sverdrups hus, Gr. rom 7   Utvalgte diagnosegrupper og årsaksforklaringer til utviklingshemning.  Obligatorisk

Emne III: Utvalgte diagnosegrupper, lidelser og utviklingstrekk.

 

26.09.2011  MAN: 15:15-16:00 Georg Sverdrups hus, Undervisningsrom 1  Egentrening i rådgivning  Obligatorisk kun for studieretningen PP-rådgivning 
27.09.2011Hanne M.H. Sigstad og Liv Inger Engevik  TIR: 09.15-12.00 PBL  PBL- Multifunksjonshemning   Obligatorisk 
28.09.2011Silje Systad  ONS 09:15-12:00 Rom U30  Kartlegging og rapportskriving   Obligatorisk

Emne IV: Opplæring og habilitering i et livsløpsperspektiv  

28.09.2011Berit Rognhaug  ONS 12:15-15:00 U35  Opplæring og habilitering - perspektiver og retningslinjer  Obligatorisk

Emne IV: Opplæring og habilitering i et livsløpsperspektiv 

29.09.2011  TOR  Arbeidskrav 1: Nasjonalt og internasjonalt begrepsapparat.  Emne 1: Utviklingshemning i et overordnet perspektiv.

Innlevering av arbeidskrav 1 innen kl 12:00. 

29.09.2011Per Lorentzen  TOR 09:15-12:00 Georg Sverdurps hus. Und.rom 3  Multifunksjonshemning – de mange mulighetene i de store begrensningene.  Obligatorisk

Emne IV: Opplæring og habilitering i et livsløpsperspektiv.

 

29.09.2011Arvid Heiberg  TOR 12:15-15:00 U30  Utvalgte diagnosegrupper og årsaksforklaringer til utviklingshemning.  Obligatorisk

Emne III: Utvalgte diagnosegrupper, lidelser og utviklingstrekk.

 

30.09.2011Per Lorentzen   FRE 09:15-12:00 Georg Sverdrups hus, Gr.rom 7   Multifunksjonshemning – de mange mulighetene i de store begrensningene.   Obligatorisk

Emne IV: Opplæring og habilitering i et livsløpsperspektiv.  

03.10.2011  MAN: 12:15-16:00 Georg Sverdrups hus, Undervisningsrom 1  Egentrening i rådgivning   Obligatorisk kun for studieretningen PP-rådgivning 
04.10.2011Hanne M.H. Sigstad og Liv Inger Engevik  TIR: 09.15-12.00 Georg Sverdrups hus, Undervisningsrom 1  PBL - Multifunksjonshemning case. Fremlegg (TH)  Obligatorisk  
04.10.2011Turid Horgen  TIR: 13:00-15:00  Ekskursjon til Torshov kompetansesenter   
05.10.2011Gidske Holck   ONS 09:15-12:00 Rom U30   Tverrfaglig samordning rettet mot mennesker med sammensatte bistandsbehov.  Obligatorisk

Emne I:Utviklingshemning i et overordnet perspektiv.

 

05.10.2011Elisabeth Grindheim  ONS 12:15-15:00 Rom U36  Autisme; differensialdiagnoser.   Obligatorisk

Emne III: Utvalgte diagnosegrupper, lidelser og utviklingstrekk.

 

06.10.2011Sylvi Storvik  TOR 12:15-15:00 Rom U30  Autisme; kommunikasjon.  Obligatorisk

Emne III: Utvalgte diagnosegrupper, lidelser og utviklingstrekk.

 

10.10.2011  MAN: 12:15-16:00 Georg Sverdrups hus, Undervisningsrom 1  Egentrening i rådgivning  Obligatorisk kun for studieretningen PP-rådgivning  
11.10.2011  TIR  SPESIALPEDAGOGISK DAG  Det er ingen undervisning i dag, alle studenter oppfordres til å delta på Spesialpedagogogisk dag. 
17.10.2011  MAN: 12:15-16:00 Georg Sverdrups hus, Undervisningsrom 1  Egentrening i rådgivning  Obligatorisk kun for studieretningen PP-rådgivning  
18.10.2011Hanne M. H. Sigstad  ONS 09:15-12:00, 232  Praksisforberedelse  Obligatorisk 
18.10.2011Gidske Holck  TIR 12:15-15:00 Georg Sverdrups hus, Undervisningsrom 1   Tverrfaglig samordning rettet mot mennesker med sammensatte bistandsbehov.  Obligatorisk

Emne I: Utviklingshemning i et overordnet perspektiv.

 

19.10.2011Berit Rognhaug   ONS 12:15-16:00 Rom U36   ADL - teoretisk bakgrunn og praktiske implikasjoner   Obligatorisk

Emne IV: Opplæring og habilitering i et livsløpsperspektiv 

20.10.2011  TOR  Innlevering av arbeidskrav 2   Innlevering gruppearbeid med utgangspunkt i PBL multifunksjonshemning innen kl 12:00. 
20.10.2011Sissel B. Helverschou  TOR 12:15-15:00 Rom 233  Autisme; komorbiditet, atferdsvansker og psykiske vansker.  Obligatorisk

Emne III: Utvalgte diagnosegrupper, lidelser og utviklingstrekk.

 

24.10.2011  PRAKSIS    UKE 43 TIL UKE 46 EKSTERN PRAKSIS (25.10-19.11) 
21.11.2011  MAN: 12:15-16:00 Georg Sverdrups hus, Undervisningsrom 1  Egentrening i rådgivning  Obligatorisk kun for studieretningen PP-rådgivning  
22.11.2011Hanne M.H. Sigstad og Liv Inger Engevik  TIR: 09:15-12:00 Rom U30 (og PBL-rom)  PBL - Autisme. Presentasjon av case. (TN)  Obligatorisk 
22.11.2011Hanne M.H. Sigstad   TIR 12:15-15:00 Georg Sverdrups hus, Undervisningsrom 1   Praksisoppsummering   Obligatorisk 
23.11.2011Terje Nærland  ONS 09:15-12:00 U30  Autisme; tiltak.   Obligatorisk

Emne III: Utvalgte diagnosegrupper, lidelser og utviklingstrekk. 

24.11.2011Berit H. Johnsen  TOR 12:15-15:00 Rom U30  Tidlig intervensjon/ledet samspill  Obligatorisk 
28.11.2011  MAN: 12:15-16:00 Georg Sverdrups hus, Undervisningsrom 1  Egentrening i rådgivning  Obligatorisk kun for studieretningen PP-rådgivning  
29.11.2011Hanne M.H. Sigstad og Liv Inger Engevik  TIR: 09.15-12.00 PBL-rom  PBL - Autisme   Obligatorisk 
29.11.2011Hanne M.H. Sigstad   TIR 12:15-15:00 Georg Sverdrups hus, Undervisningsrom 1   Historiske og kulturelle perspektiv på utviklingshemning.  Obligatorisk

Emne I: Utviklingshemning i et overordnet perspektiv. 

30.11.2011Hanne M.H. Sigstad   ONS 09:15-12:00 Rom U30  Historiske og kulturelle perspektiv på utviklingshemning.   Obligatorisk

Emne I: Utviklingshemning i et overordnet perspektiv. 

01.12.2011Terje Nærland  TOR 12:15-15:00 Rom U30  Autisme; tiltak.  Obligatorisk

Emne III: Utvalgte diagnosegrupper, lidelser og utviklingstrekk. 

02.12.2011Hanne M.H. Sigstad og Liv Inger Engevik  FRE 09:15-12:00 232  PBL - Autisme (TN) Fremlegg.   Obligatorisk 
Publisert 22. juni 2011 14:41 - Sist endret 5. okt. 2011 12:00