Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

Hjemmeeksamen og skriftlig eksamen.

Hjemmeeksamen

Utlevering av oppgaven: 1. desember kl. 09:00

Innleveringsfrist: 3. desember kl. 14:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

PBL

Praksis (høst)

Arbeidskrav 1 (høst)

Arbeidskrav 2 (høst)

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. okt. 2020 05:42