Semesterside for SPED4600 - Vår 2010

Hjelp til semesterregistrering og utfylling av utdanningsplan vil foregå tirsdag 8. juni kl. 12:00- 13:00 på rom 236.

31. mai 2010 12:45

Powerpint fra forelesninger fra Ona Bø Vie og Zachariassen ligger nå ute på Fronter.

27. mai 2010 14:24

Innlevering Prosjektrapport

Hver gruppe skal produsere 4 eksemplarer av sin prosjektrapport. Det skal leveres 3 eksemplarer til Ekspedisjonen ved ISP innen fredag 21. mai kl 11.00. Det siste eksemplaret skal leveres til responsgruppen. Gruppene er selv ansvarlige for at den oppnevnte responsgruppen mottar ett eksemplar av prosjektrapporten. Legg ved "Obligatorisk erklæring” som skal være undertegnet av alle studentene i den enkelte gruppe.

19. mai 2010 14:22