Innlevering Prosjektrapport Hver gruppe skal …

Innlevering Prosjektrapport

Hver gruppe skal produsere 4 eksemplarer av sin prosjektrapport. Det skal leveres 3 eksemplarer til Ekspedisjonen ved ISP innen fredag 21. mai kl 11.00. Det siste eksemplaret skal leveres til responsgruppen. Gruppene er selv ansvarlige for at den oppnevnte responsgruppen mottar ett eksemplar av prosjektrapporten. Legg ved "Obligatorisk erklæring” som skal være undertegnet av alle studentene i den enkelte gruppe.

Publisert 19. mai 2010 14:22 - Sist endret 31. mai 2010 12:45