Undervisningsplan

Forandringer kan forekomme

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
11.01.2010Liv Lassen og Jorun B. Holmberg   09:15-12:00 AUD 1 Georg Sverdrups hus   Rådgivning til skoler og lærere   
11.01.2010Berit Rognhaug   MAN 12:15-15:00 U35  Tiltak i opplæring og habilitering-nasjonale og internasjonale trender   Emne IV: Opplæring og habilitering i et livsløpsperspektiv  
12.01.2010Hanne M.H.Sigstad  11:15-12:00 494/495  Fordypningsmøte praksis  Obligatorisk  
12.01.2010Hanne M.H. Sigstad og Liv Inger Engevik   TIR 12:15-15:00 U36   PBL -migrasjon, presentasjon av case   Obligatorisk  
13.01.2010Ingun Isene  ONS 12:15-15:00 U36   Marte Meo-veiledning   Emne IV: Opplæring og habilitering i et livsløpsperspektiv

Obligatorisk  

14.01.2010       
18.01.2010Jorun Buli Holmberg   09:15-12:00 AUD 2 Helga Engs Hus  Innovasjon i spesialpedagogisk arbeid   
18.01.2010       
19.01.2010Hanne M.H. Sigstad og Liv Inger Engevik   TIR 12:15-15:00 U36  PBL migrasjon   Obligatorisk  
20.01.2010Ingun Isene  ONS 12:15-15:00 U36  Marte Meo-veiledning   Emne IV: Opplæring og habilitering i et livsløpsperspektiv

Obligatorisk  

21.01.2010Ole Johan Beck  TOR 12:15-15:00 364  Sorg og sorgreaksjoner hos utviklingshemmede  Emne III: Utvalgte diagnosegrupper, lidelser og utviklingstrekk.  
22.01.2010Edvard Befring   13:15-16:00 AUD 1  Spesialpedagogisk forskning og utviklingsarbeid   
25.01.2010Liv Inger Engevik   12:15-14:00 rom u35  Kartlegging og observasjon   
26.01.2010Hanne M.H. Sigstad og Liv Inger Engevik   TIR 12:15-15:00 U36  PBL migrasjon fremlegg   Obligatorisk  
27.01.2010Berit Rognhaug   ONS 09:15-12:00 rom 233      
27.01.2010Harald Martinsen   ONS 12:15-15:00 U36   Alternativ og supplerende kommunikasjon    
25.01.2010Jorun Buli Holberg og Kristin Vonheim  ONS 15:15-16:15 U31   Veiledning rådgivningsoppgaven    
28.01.2010Harald Martinsen   TOR 12:15-15:00 364  Alternativ og supplerende kommunikasjon    
01.02.2010  PRAKSIS    Praksis uke 5-7 + 9-11

 

23.03.2010Hanne M.H. Sigstad   TIR 12:15-15:00 U35  Praksisoppsummering   Obligatorisk  
24.03.2010Knut-Ove Solberg  ONS 12:15-15:00 U36  Aldring og demens hos utviklingshemmede  Emne III: Utvalgte diagnosegrupper, lidelser og utviklingstrekk. 
25.03.2010  Leveres innen kl 12:00  Innlevering av arbeidskrav 3   
25.03.2010Knut-Ove Solberg  TOR 12:15-15:00 364  Aldring og demens hos utviklingshemmede  Emne III: Utvalgte diagnosegrupper, lidelser og utviklingstrekk.  
07.04.2010Silje Hølland   ONS 12:15-15:00 U36   Habiliteringsarbeid i praksis   
08.04.2010Knut-Ove Solberg  TOR: 12:15-15:00 364   Aldring og demens hos utviklingshemmede   Emne III: Utvalgte diagnosegrupper, lidelser og utviklingstrekk.  
12.04.2010  MAN    Innlevering semesteroppgave i rådgivning

Leveres innen kl 13:00 til Silje Eriksen på kontor: 436  

14.04.2010Hanne M.H. Sigstad   ONS: 12:15-15:00 U36  Utviklingshemning og livskvalitet   Emne I: Uviklingshemning i et overordnet perspektiv  
15.04.2010Ona Bøe Wie  TOR 12:15-15:00 364  Utviklingshemmede med CI   
19.04.2009Hanne M.H. Sigstad   11:15-12:00 494/495  Fordypningsmøte og info om skriftlig individuell eksamen  Obligatorisk  
19.04.2010Hanne M.H. Sigstad   MAN 12:15-15:00 U35  Utviklingshemning og livskvalitet   Emne I: Uviklingshemning i et overordnet perspektiv  
20.04.2010Peter Zachariassen   TIR 09:15-12:00 U31  Seksuell utvikling og seksualitet   Emne III: Utvalgte diagnosegrupper, lidelser og utviklingstrekk.  
21.04.2010Peter Zachariassen  ONS 12:15-15:00 U36  Seksuell utvikling og seksualitet  Emne III: Utvalgte diagnosegrupper, lidelser og utviklingstrekk.  
23.04.2010Erling Kokkersvold   FRE 09:15-12:00 AUD 2   Innføring i prosjekt   Obligatorisk 
23.04.2010Hanne M.H. Sigstad   FRE 234 12:15-14:00  Oppstart prosjekt; etablering prosjektgruppe   Obligatorisk  
26.04.2010  MAN 09:15-12:00 AUD 2  Kvalitativ metode  Obligatorisk  
27.04.2010  TIR 09:15-12:00 AUD 3  Kvantitativ metode  Obligatorisk  
28.04.2010  ONS     
29.04.2010  TOR     
30.04.2010  FRE     
03.05.2010  MAN     
04.05.2010  TIR     
05.05.2010  ONS     
06.05.2010  TOR     
07.05.2010  FRE     
10.05.2010  MAN     
11.05.2010  TIR     
11.05.2010  TIR     
12.05.2010  ONS     
13.05.2010  TOR     
14.05.2010  FRE      
21.05.2010      Innlevering prosjekteksamen  
27.05.2010Hanne M.H. Sigstad   TOR U35 09:15-16:00  Fremlegg prosjekt  Obligatorisk  
28.05.2010Hanne M.H.Sigstad   FRE U35 09:15-16:00   Prosjekt fremlegg   Obligatorisk  
02.06.2010  09:00-15:00    Skriftlig individuell eksamen  
Publisert 18. nov. 2009 15:20 - Sist endret 18. mars 2010 15:09