Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

20. november

Eksamensordning

Hjemmeeksamen og skriftlig eksamen.

Skriftlig eksamen

Tid: 6. juni kl. 09:00 (4 timer).

Sted: Sal 3D Silurveien 2

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Praksis (vår)

Prosjektarbeid (vår)

Arbeidskrav 3 (vår)

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. okt. 2020 04:47