UV9040B – Forskningsseminar

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

UV9040B organiseres av fakultære forskergruppene HEDWORK, HumStud, CLEG og COSER ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

Intensjonen med forskningsseminarene er å få en tettere oppfølging av stipendiatene gjennom de to første årene, samt å skape rammer for et faglig fellesskap.

Deltakelse i forskningsseminaret inngår som en obligatorisk del av forskerutdanningen, og slik deltakelse skal gjennomføres i løpet av de to første årene av stipendiatperioden. 

Obligatoriske komponenter i forskningsseminaret:

  1. Kandidatene skal delta på minimum syv samlinger i forskningsseminaret.
  2. I løpet av første semester skal kandidatenes prosjektplan presenteres og diskuteres. 
  3. I løpet av seminaret skal også kandidatene ha forberedt respons på minst en prosjektplan fra en medkandidat.
  4. Kandidaten skal også ha gjennomført en midtveisvurdering.

Midtveisvurderingen må gjennomføres før kandidatene får godkjent studiepoeng for forskningsseminaret. Midtveisvurderingen kan gjennomføres som en integrert del av de seminarsamlingene, men kan også gjennomføres utenfor rammen av dette. Midtveisvurderingen organiseres i samarbeid med forskerutdanningskoordinator i tråd med gjeldende praksis.

Prosjektpresentasjon i løpet av første semester er et sentralt element i forskningsseminaret ettersom det er svært viktig at stipendiatene relativt raskt videreutvikler og konkretiserer den prosjektplanen de er tatt opp i programmet på. Utover dette kan det også være aktuelt å ta opp relevante faglige tema, eller mer generiske tema som f.eks. konferansepresentasjoner/poster.

Veileder møter når kandidaten har presentasjon av prosjektplan.

Opptak og adgangsregulering

Du må være tatt opp på fakultetets doktorgradsprogram for å få tilgang til å ta dette emnet.

Kandidater ved UV-fakultetet benytter Studentweb ved oppmelding.

Undervisning

Seminarene har en møtefrekvens på minimum 3 x 2 timer per semester.

Timeplan

Eksamen

Gjennomført de obligatoriske komponentene nevnt ovenfor punktene 1- 4.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

2

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)