UV9040C – Forskerseminar

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

UV9040C organiseres av fakultære forskergruppene TextDIM, LINCon, ComPros og Psykososiale vansker  ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

Intensjonen med forskningsseminarene er å få en tettere oppfølging av stipendiatene gjennom de to første årene, samt å skape rammer for et faglig fellesskap.

Deltakelse i forskningsseminaret inngår som en obligatorisk del av forskerutdanningen, og slik deltakelse skal gjennomføres i løpet av de to første årene av stipendiatperioden.

Obligatoriske komponenter i forskningsseminaret:

  1. Kandidatene skal delta på minimum syv samlinger i forskningsseminaret.
  2. I løpet av første semester skal kandidatenes prosjektplan presenteres og diskuteres. 

  3. I løpet av seminaret skal også kandidatene ha forberedt respons på minst en prosjektplan fra en medkandidat.

  4. Kandidaten skal også ha gjennomført en midtveisvurdering.

Midtveisvurderingen må gjennomføres før kandidatene får godkjent studiepoeng for forskningsseminaret. Midtveisvurderingen kan gjennomføres som en integrert del av de seminarsamlingene, men kan også gjennomføres utenfor rammen av dette. Midtveisvurderingen organiseres i samarbeid med forskerutdanningskoordinator i tråd med gjeldende praksis.

Veileder møter når kandidaten har presentasjon av prosjektplan / selvstendig forskningsplan.

Utover dette kan det også være aktuelt å ta opp relevante faglige tema, eller mer generiske tema som f.eks. konferansepresentasjoner/poster.

Opptak og adgangsregulering

Du må være tatt opp på fakultetets doktorgradsprogram for å få tilgang til å ta dette emnet.

Kandidater ved UV benytter Studentweb ved oppmelding.

Undervisning

Seminarene har en møtefrekvens på minimum 3 x 2 timer per semester.

Eksamen

Gjennomført de obligatoriske komponentene nevnt ovenfor punktene 1- 4.

 

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

2

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)