Timeplan – tematisk fokus

Undervisning

Ambisjon og fokus

Hensikten med dette introduksjonsseminaret er å gi kandidatene:

  1. En første skolering/ innblikk i forskningsdesign, avgrensing og hvordan plassere seg innenfor et fagfelt/ forskningsdisiplin
  2. Presentere og gi kommentarer på forskningsdesign/ forskningsprosjekt – inkludert både å presentere eget forskningsprosjekt og kommentere på andres
  3. Få innblikk i krav/ ambisjonsnivå for midtveisvurdering
  4. Få erfaring med forskningspresentasjon og forskerframlegg relevant for forskningsfellesskapets aktiviteter som konferansebidrag, kommentator roller, lede faglige diskusjoner/ framlegg etc.

Organisering

Kurset blir organisert rundt de tre tematiske områdene forskningsdesign/ plassering av eget forskningsfelt, prosjektpresentasjon(er) og krav til midtveisvurdering. Og hvor erfarne og unge forskere/ forskerkandidater sammen drøfter og utveksler kvalitetskrav for god forskning.

De tre forskergruppene skifter på å ha tematisk ansvar for seminarene  (se forskergrupper markert med utheving i timeplan).

Timeplan

27. februar, SISCO
13.15-15.00, rom 231 Helga Engs hus

Forskningsfokus & Forskningsdesign
Hvordan avgrense - plassere seg i feltet/eget forskningsfelt

(LIDA; SISCO; TEPEC)

Kirsti Klette

3. april, LIDA
13.15- 15.00, Rom 600 Niels Henriks Abels hus

Midtveisvurdering: Krav, ambisjonsnivå, forventninger

(LIDA; SISCO; TEPEC)

Kenneth Silseth

14. mai, TEPEC
09.00- 12.00, Rom 300 Niels Henrik Abels hus

Prosjektframlegg med forberedte  kommentarer

(LIDA; SISCO; TEPEC)

Andreas Lund

 

 

 

Publisert 3. des. 2018 14:08 - Sist endret 7. mars 2019 10:54