Pensum/læringskrav

Datastøttet kvalitativ analyse

Creswell, J. W. (2013). Qualitative inquiry & research design. Choosing among five approaches. 3rd Edition. London: Sage.  (Kap. 8), pp. 179 – 212.

Corbin, J. & Strauss, A. (2008).  Basics of Qualitative Research. Techniques  and Procedures for Developing Grounded Theory.3rd Edition. Los Angeles: SAGE.  (Kap. 4) pp. 65 – 86. (Kap. 6) pp. 117 – 142.

Flick, U. (2014). An Introduction to Qualitative Research. 5th edition. London: Sage. (Kap. 25-26) pp. 397 – 436, (Kap. 28) pp. 461 – 475.

Georg Midré (2010). Dataprogrammer i kvalitativ forskning: Administrativ bistand eller positivistisk tvangstrøye? Sosiologisk tidsskrift  (3), pp. 227-244.

Richards, L. (2015). Handling Qualitative Data. A Practical Guide. 3rd Edition. Los Angeles: Sage.
Kommentar: Lyn Richards har vært sentral i arbeidet med utvikling av NUDIST og senere NVivo, og har omfattende erfaring med undervisning i datastøttet kvalitativ analyse. NB: Boka er ikke en manual for NVivo, men en metodebok.

 

En eldre bok som fortsatt har relevant stoff:

Tesch, R. (1990). Qualitative Research. Analysis Types & Software Tools. New York: The Falmer Press. Særlig pp. 113 - 146
Kommentar: Renata Tesch var en pioner i utviklingen av datastøttet kvalitativ analyse. Kapitlene om kvalitativ analyse i hennes bok fra 1990 er fortsatt av interesse, mens beskrivelsen av de ulike dataprogrammene naturlig nok er foreldet (men av atskillig historisk verdi).

 

NB:  Det legges jevnlig ut informasjon om datastøttet kvalitativ analyse på www.qsrinternational.com.

Publisert 26. sep. 2019 13:06 - Sist endret 26. sep. 2019 13:06