UV9111 – Kvalitativ analyse ved hjelp av dataprogrammet NVivo

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset vil gi en innføring i programmet NVivo som redskap i kvalitativ analyse og som prosjektstyringsverktøy.

Hva lærer du?

Kurset gir et kort riss av utviklingen og erfaringer innen datastøttet kvalitativ analyse. Videre gis en oversikt over hovedstrategier for koding og analyse og en presentasjon av de viktigste begreper og funksjoner i NVivo. Programmets muligheter i analyse av ulike typer data (tekster, lydfiler, video m.m.) utgjør tyngdepunktet i kurset, der hovedvekten legges på demonstrasjoner og egentrening. I tillegg til analysefunksjoner inneholder NVivo også en rekke muligheter for organisering av prosjekter. Kurset gjennomgår også de mest sentrale prosjektstyringsverktøyene i programmet.  

Opptak og adgangsregulering

Målgruppen for kurset er PhD-kandidater ved UV-fakultetet, men andre kan også søke om opptak på kurset. Søkere må minimum ha mastergrad.

PhD-kandidater tatt opp på program ved UV-fakultetet melder seg på via Studentweb

Andre søkere benytter dette nettskjemaet.

Søknadsfrist: 6.september 2019.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Målgruppen for kurset er PhD-kandidater ved UV-fakultetet, men andre kan også søke om å få plass.

Undervisning

Forelesning, demonstrasjoner og egentrening. I første del av kurset arbeider vi med et felles øvelsesprosjekt (en tutorial) som inneholder ulike typer data. I siste del av kurset gjennomgås prosedyrer ved etablering av et nytt prosjekt. Det vil eventuelt bli lagt til rette for at deltakere som ønsker det, kan ta med eget materiale for øvelser under deler av kurset.

Omfanget av undervisningen er 12 timer (fordelt på tre dager).

Dato: 7.-9. oktober 2019.

Tidspunkt: Kl. 10.15-14.00

Sted: Rom 241

Eksamen

For å få 1 studiepoeng må studentene være til stede minst 80% av undervisningen.

Deltakelse 80% og godkjent essay gir 3 studiepoeng.

Frist for innlevering av essay: 24.november 2019. Essayet sendes som vedlegg på e-post til kathrine.hoegh-omdal@isp.uio.no

Retningslinjer for essayet: Finner du her.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Evaluering av emnet

Evalueringsskjema.

Fakta om emnet

Studiepoeng

3

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk