UV9116 – Diskursanalyse og retorisk analyse

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i henholdsvis diskursanalyse og retorisk analyse, som begge er metoder med stor utbredelse i samfunnsvitenskap og humaniora. Innen pedagogikk og utdanningsvitenskap er metodene særlig egnet som redskap for å analysere tekstlig materiale, særlig foreliggende tekster som policydokumenter, offentlige dokumenter, saksmapper, journalnotater o.l.

Hva lærer du?

Emnet tar utgangspunkt i kritisk diskursanalyse og nyere retorisk teori, og gir innsikt i tilhørende analysemetoder. Det forutsettes ikke tidligere kjennskap til metodene, men det vil være en fordel med grunnleggende kompetanse innen kvalitativ(e) metod(er) og/eller tekstanalyse.

Opptak og adgangsregulering

Målgruppen for kurset er ph.d.-kandidater ved UV-fakultetet, men andre kan også søke om å få plass. Man må minimum ha mastergrad.

Ph.d.-kandidater fra UiO melder seg på via Studentweb

Andre bruker påmeldingsskjema.

Påmeldingsfrist: 27.februar 2019.

Undervisning

Kurset er organisert med forelesninger og seminarer, og det forutsettes at deltakerne bidrar aktivt. For å få 3 studiepoeng skal det leveres utkast av paper to uker før kursstart og endelig versjon av samme paper fire uker etter avsluttet kurs – se frister nedenfor. Lengde på paperet skal være mellom 2500 og 3500 ord pluss referanser, i 12 punkt skrift og 1½ linjeavstand. Paperet skal trekke på diskursanalytisk og/eller retoriske metoder og perspektiver, gjerne med henvisning til pensumlitteraturen. Seminardelen vil være organisert rundt presentasjon av kursdeltakernes forhåndsinnleverte paper. Også de som deltar uten paper vil bli bedt om å lese og kommentere andres papere.

Obligatorisk fremmøte 80%.

Dato: 27.-28.mars 2019. Tid: kl. 9.15-16 begge dager.

Sted: Rom 231, Helga Engs hus.

Program våren 2019.

Eksamen

For å få 1 studiepoeng må studentene være til stede minst 80% av undervisningen.

For å få 3 studiepoeng må studentene være til stede minst 80% av undervisningen, samt levere inn og bestå et paper.

Frister for innlevering av paper

Frist 1: Frist for å levere utkast til paper er onsdag 13. mars 2019 kl.12:00. Paperet skal sendes elektronisk til Jan Grue (jan.grue@isp.uio.no) med kopi til Kathrine Høegh-Omdal (kathrine.hoegh-omdal@isp.uio)

Frist 2: Frist for endelig levering av paper er fredag 26.april 2019 kl.12:00. Paperet skal sendes elektronisk til Kathrine Høegh-Omdal (kathrine.hoegh-omdal@isp.uio.no)

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

3

Nivå

Ph.d.

Undervisningsspråk

Norsk