Dette emnet er nedlagt

UV9200 – Innføringskurs i databehandling

Kort om emnet

Kurset fokuserer på vanlige oppgaver, operasjoner og praktiske utfordringer som en utdanningsforsker kan møte ved behandling av data. Planlegging og automatisering av databehandling kan redusere hyppige feil ved manuelle manipulasjoner og også sikre vitenskapelig replikasjon av resultater.

En kort teoridel vil omhandle konsepter og forskjellige typer data i utdanningsforskning samt bruken av, og stegene i, en databehandlingsplan når forskningsprosjektet settes opp.

Den større praktiske delen fokuserer på rengjøring og klargjøring av data. Dette inkluderer kontroll av data (for eksempel hvordan oppdage og behandle uoverensstemmelser og avvik slik som inntastingsfeil) og restrukturering av data (for eksempel klargjøring for effektiv bruk i en spesifikk programvarepakke for statistisk analyse).

Dette kurset kombinerer forelesning og praktiske oppgaver i R og SPSS, og er ment som en grunnleggende byggestein på veien mot effektiv bruk av kvantitativ forskningsmetode og praktiske teknikker for analyse av data.

Kurset foregår på engelsk.

Litteratur: En referanseliste vil bli gjort tilgjengelig.

Poeng: 1 studiepoeng med dokumentasjon

Opptak og adgangsregulering

Registrering: Studentweb eller Nettskjema

Undervisning

Ansvarlig enhet: CEMO (Centre for Educational Measurement at University of Oslo)

Kursansvarlig: Førsteamanuensis Johan Braeken

Undervisere: Johan Braeken og Stephan Daus

Dato: 13.-14. august 2015

Sted: Rom 500, Niels Henrik Abels hus

Tid: 09:00 – 16:00 begge dager

Lengde: 12 undervisningstimer

Eksamen

Praktisk rettet hjemmeeksamen som vil utfordre studentens dataorienterte ferdigheter innen praktiske databaserte øvelser.

Fakta om emnet

Studiepoeng

1

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Engelsk