Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset vil gi en metodisk forståelse av styrker og svakheter ved meta-analyse, og gjennomgå hvordan en meta-analyse rent praktisk kan gjennomføres. I tillegg vil kurset gi grunnlag for en grundig forståelse av artikler eller rapporter som er basert på meta-analyse.

Hva lærer du?

Blant annet vil følgende temaer belyses:
• Bakgrunn for meta-analyse
• Forskningsspørsmål som er egnet til meta analyse
• Litteratursøk
• Lage en kodingsprotokoll
• Koding av data
• Statistisk analyse (effektstørrelser, håndtering av forskjeller mellom studier, moderatoranalyse, publiseringsbias mm)
• Rapportering av meta-analyse
• Validitetsproblemer ved meta-analyse
• Programvare

Opptak og adgangsregulering

Målgruppen for kurset er PhD-kandidater ved UV-fakultetet, men andre kan også søke om å få plass.

PhD-kandidater fra UiO melder seg på via Studentweb

Andre bruker påmeldingsskjema.

Påmeldingsfrist: Mandag 5.februar 2018.

Vi tar forbehold om at kurset kan bli avlyst dersom det er for få påmeldte.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Målgruppen for kurset er PhD-kandidater ved UV-fakultetet, men andre kan også søke om å få plass.

Undervisning

Omfanget av undervisningen er 12 timer (fordelt på to dager à 6 timer), pauser kommer i tillegg. Obligatorisk fremmøte 80%.

Dato: 5.-6.mars 2018. Se timeplanen for nærmere detaljer om rom og tidspunkt.

Sted: Helga Engs hus.

Eksamen

For å få 1 studiepoeng må studentene være til stede minst 80% av undervisningen.

For å få 3 studiepoeng må studentene levere inn og bestå en oppgave i etterkant av kurset. Oppgaven skal være 8-10 sider.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

3

Nivå

Ph.d.

Undervisningsspråk

Norsk