Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Mentalisering er et begrep som vekker økende interesse i teoretiske, kliniske og praktiske sammenhenger. Det viser til våre evner til å forstå andre og oss selv. Mentalisering er et overordnet begrep som integrerer utviklingspsykologi, evolusjon, tilknytningsteori og nyere kunnskap om nevropsykologi. Mentalisering som faglig tradisjon er i dag sentral i utvikling av intervensjoner overfor personer med forskjellige former for vansker, ikke minst innen psykiatri. Såkalt mentaliseringsbasert terapi har sine røtter i den psykodynamiske tradisjonen, og er opprinnelig utviklet for personlighetsforstyrrelser, men implementeres nå i forhold til en rekke diagnostiske kontekster. Mentalisering som forståelse og tilnærming er ikke minst relevant i forhold til barn og unge med psykososiale vansker.

Hva lærer du?

Kurset vil gi bakgrunn i begrepets idehistorie, teori og ikke minst se på hvordan denne tenkningen kan implementeres i forhold til en rekke praktiske, kliniske og pedagogiske kontekster. Mentaliseringstradisjonen handler i sin essens om å etablere god kontakt med dem som det vanligvis er vanskelig å få i god og konstruktiv dialog: ”how to reach those hard to reach”. Mentalisering som fagtradisjon er relevant i forhold til arbeid med elever og pasienter, men også for samarbeidet mellom profesjonelle.

Opptak og adgangsregulering

Målgruppen for kurset er PhD-kandidater ved UV-fakultetet, men andre kan også søke om å få plass.

PhD-kandidater fra UiO melder seg på via Studentweb

Andre bruker påmeldingsskjema

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Målgruppen for kurset er PhD-kandidater ved UV-fakultetet, men andre kan også søke om å få plass.

Undervisning

Omfanget av undervisningen er 12 timer (fordelt på to dager à 6 timer). Obligatorisk fremmøte 80 %.

Timeplan finner du på semestersiden.

Eksamen

For å få 1 studiepoeng må studentene være til stede minst 80 % av undervisningen.

For å få 3 studiepoeng må studentene levere inn og bestå en oppgave i etterkant av kurset. Oppgaven skal være 8-10 sider.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

3

Nivå

Ph.d.

Undervisningsspråk

Norsk