Dette emnet er nedlagt

UV9406 – John Dewey - grunnleggende trekk i hans pedagogiske tanke

Kort om emnet

Arrangører: Institutt for pedagogikk

Kursansvarlig: Hansjörg Hohr.

Forelesere: 

Hansjörg Hohr, prof., UiO, IPED
Lars Løvlie, prof. emeritus, UiO, IPED
Lotte Rahbek Schou, lektor, Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik
Hein Retter, prof. emeritus, Technische Universität Braunschweig, Institut für Erziehungswissenschaft.

Tidspunkt: 21.-22.11 klokken 9-16
Rom: 231 Helga Engs hus

Hva lærer du?

Tema: Oppdragelsesteori.

Kurset er et substanskurs. Det tar sikte på å rekonstruere ulike aspekter ved John Deweys pedagogiske tenkning. Hans virke faller i en tid i nordamerikansk historie preget av store omveltninger, sosial, kulturell og geografisk turbulens. Her forener Deweys tenkning sosialt og politisk engasjement med radikale spørsmål om hva et mennesket er, hvilket forhold det står i, til naturen og hvordan individet er forankret i sin sosiale sammenheng. Dessuten har knapt en annen filosof arbeidet så mye med pedagogisk spørsmål og oppgaver.

 

Følgende aspekter skal tas opp på kurset:

  • Vekst og erfaring: Erfaringsbegrepet og vekst begrepet spiller en sentral rolle i Deweys pedagogiske tenkning. Begrepene er mangefasettert, reiser grunnleggende spørsmål om og på hvilken måte man kan forstå oppdragelse som vekst og erfaring. Samtidig oppstår det etiske utfordringer mht. gyldighetskriterier for vekst. Er vekst i seg selv nok for å begrunne pedagogikken eller må denne veksten spesifiseres og hvordan kan dette i tilfellet gjøres uten å kompromittere grunnleggende premisser for erfaringsbegrepet?

 

  • Demokratisk oppdragelse: Dewey knytter erfaring og demokrati tett sammen slik at en kan tale om en erfaringsteoretisk begrunnelse av demokrati. Dette har grunnleggende konsekvenser for oppdragelsen for det gjør demokrati ikke bare et utvendig mål for oppdragelsen i betydning oppdragelse til demokrati, men gjør demokrati til et gyldighetskriterium for oppdragelsen. En god oppdragelse er en demokratisk oppdragelse fordi den åpner for den optimale erfaringsåpenheten.

 

  • Estetisk erfaring:  “To esthetic experience, then, the philosopher must go to understand what experience is” (LW, 10, 278). Selv om Dewey relativt sent I sitt arbeid tar opp spørsmålet om den estetiske kvaliteten ved erfaring og om den estetisk erfaringen som sådan gir han tankevekkende impulser til den estetiske oppdragelsen. Likesom demokrati kan også den estetiske kvaliteten ved erfaringen forstås som gyldighetskriterium for oppdragelsen. Den estetiske kvaliteten er rett og slett en nødvendig betingelse for at en hendelse kan kalles erfaring.

 

  • Religiøs erfaring: Helt til han var 40 år underviste Dewey på søndagsskole. Senere ble han ateist, men beholdt sin interesse for den religiøse erfaringen og naturaliserte den. Denne naturaliseringen gjør at hans tanker om religiøs erfaring har interesse langt utover religiøs oppdragelse i mer snever betydning. Deweys kontinuitetsbegrep forutsetter nemlig at enhver erfaring har en religiøs bunn liksom den religiøse erfaringen er grunnleggende for erfaringen av verden og reflekterer emosjonelt og etisk vår grunnleggende samhørighet med den.

Opptak og adgangsregulering

Målgruppen for kurset er ph.d.-kandidater ved UV-fakultetet, men andre kan også søke om å få plass. Man må minimum ha mastergrad.

Ph.d.-kandidater fra UiO melder seg på via Studentweb

Andre bruker påmeldingsskjema

Påmeldingsfrist: 1. november

Undervisning

Program:

November  21.

09.00- 09.30: Hansjörg Hohr: Presentasjon av kurset og innledning.

09.30-10.30: Lars Løvlie: “Skapende demokrati - oppgavene foran oss.”

Pause, Kaffe

10.45-12.00: Diskusjon.

Lunsj

13.00-14.30: Lotte Rahbek Schou: “Er dannelse og demokrati forenelige begreber?”

Pause

14.45-16.00: Diskusjon.

19.00: Felles middag

 

November 22.

09.00-10.30: Hansjörg Hohr: “Erfaringens estetiske kvalitet og estetisk erfaring – et pedagogisk blikk”

Pause

10.45-12.00: Diskusjon

Lunsj

13.00-14.30: Hein Retter “ Religious Experience: Inquiry and Reconstruction of Dewey's Pragmatic Approach to  the Phenomenon of Religion ”

Pause

14.45-16.00: Diskusjon.

16.00-16.15: Avslutning ved Hansjörg Hohr

 

Litteratur:

Dewey, John (2000)[1897]. Utdanningens underliggende etiske prinsipper. I Sveinung Vaage (red.), op. Cit., s. 133-162. Original (1982): The Collected Works of John Dewey, 1882-1953. The Early Works of John Dewey, 1882-1898. Volume 5: 1895-1898 (pp. 54-83). Edited by Jo Ann Boydston Carbondale and Edwardsville: Southern Illinois University Press.

Dewey, John (1980)[1916]. The Democratic Conception in Education. In Democracy and Education. The Middle Works, 1899-1924 Volume 9: 1916. Edited by Jo Ann Boydston . Associate Textual Editors Patricia R. Baysinger and Barbara Levine With an Introduction by Sidney Hook . Carbondale and Edwardsville: Southern Illinois University Press. London and Amsterdam, pp. 87-106.

Dewey, John (1986)[1933]. Behovet for en pedagogisk filosofi. I Sveinung Vaage (red.), op. cit., s. 203-213.The Collected Works of John Dewey, 1882-1953. The Later Works of John Dewey, 1925-1953. Volume 9: 1933-1934 (pp. 194-204). Edited by Jo Ann Boydston. Carbondale and Edwardsville: Southern Illinois University Press.

Dewey, John (1986)[1933]. A Common Faith. The Collected Works of John Dewey, 1882-1953. The Later Works of John Dewey, 1925-1953. Volume 9: 1933-1934. Edited by Jo Ann Boydston, textual editor Anne Sharpe, Associate textual editor Patricia Basinger. With an Introduction by Milton R. Konvitz . Carbondale and Edwardsville: Southern Illinois University Press.

Dewey, John (1987)[1934]. Art as Experience. The Collected Works of John Dewey, 1882-1953. The Later Works of John Dewey, 1925-1953. Volume 10 (Chap. 3, 4, 5). Edited by Jo Ann Boydston Carbondale and Edwardsville: Southern Illinois University Press.

Dewey, John (1986)[1933]. Skapende demokrati – oppgaven foran oss. I Sveinung Vaage (red.), op. cit., s. 263-269.The Collected Works of John Dewey, 1882-1953. The Later Works of John Dewey, 1925-1953. Volume 14: 1939-1941 (pp. 224-230). Edited by Jo Ann Boydston. Carbondale and Edwardsville: Southern Illinois University Press.

Dewey, John (2000)[1897]. Mitt pedagogiske credo. I Sveinung Vaage (red.), op. cit., s. 55-66. Original (1982): The Collected Works of John Dewey, 1882-1953. The Early Works of John Dewey, 1882-1898. Volume 5: 1895-1898  (pp. 84-95). Edited by Jo Ann Boydston Carbondale and Edwardsville: Southern Illinois University Press.

Hohr, Hansjörg (2013). The Concept of Experience by John Dewey Revisited: Conceiving, Feeling and "Enliving”. Studies in Philosophy and Education, Volume 32 (1), 25-38.

Løvlie, Lars (2013). John Dewey. Danning til demokrati. I Ingerid Straume (red.), Danningens filosofihistorie. Oslo: Gyldendal Akademisk, s. 252-263.

Rahbek Schou, Lotte: Dannelsebegebet: et tidssvarende begreb? Paper ved Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet.

Retter, Hein (2013). Paradoxal Aspects in Dewey’s Philosophy of Democracy and Education on the Background of the role of religion in his thinking. Paper

Vaage, Sveinung (red.) (2000). Utdanning til demokrati. Barnet, skolen og den nye pedagogikk. Dewey i utvalg. Oslo: abstract forlag.

Eksamen

For å få 1 studiepoeng må studentene være til stede minst 80% av undervisningen.

For å få 3 studiepoeng må studentene levere inn og bestå et essay i etterkant av kurset.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

3

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Høst 2013

Eksamen

Høst 2013

Undervisningsspråk

Norsk