Etter- og videreutdanning studietilbud

Konflikt, mennesker og samfunn

Kurs i Roma for lærere i videregående skole med fag som historie, norsk, filosofi, religion, samfunnsfag og litteratur.


Policy-analyse: Utvikling og iverksetting av offentlig politikk

Videreutdanning i policy-analyser hvor du får utvidet dine teoretiske perspektiver og utviklet praktiske ferdigheter i analyse, rådgivning og iverksetting av offentlig politikk.


IT og ledelse

Skaff deg kompetanse i teknologi, ledelse, organisasjon og strategi: Du kan ta emner enkeltvis eller et helt masterprogram.


Brukerkurs i strålevern for offshore-industri

Kurset skal sikre at de som arbeider med radioaktive kilder har de nødvendige kunnskaper om strålevern og radioaktivitet, slik at arbeidet skjer i henhold til gjeldende lover og forskrifter.


Brukerkurs i strålevern for arbeid med åpne radioaktive kilder

Kurset skal sikre at de som arbeider med radioaktive kilder har de nødvendige kunnskaper om strålevern og radioaktivitet, slik at arbeidet skjer i henhold til gjeldende lover og forskrifter.


 

Publisert 27. apr. 2010 16:33 - Sist endret 7. feb. 2020 16:25