Retorikk i perspektiv: Historisk, didaktisk og etisk

Cicero taler mot Catalina i Senatet, malt av Cesare Maccari (1840-1919).

Om kurset

I mars 2018 arrangerer DNIR etterutdanningskurs i Roma om retorikk for siste gang. Vi har hatt fulltegnede kurs i retorikk siden 2011, men på grunn av endringer i fagkompetansen til de ansatte, vil vi tilby nye tema fra 2019. Dette blir dermed siste mulighet til å delta på instituttets populære kurs i Roma om retorikkens anvendelse og betydning fra klassisk tid til i dag.

Målgruppe

Lærere i videregående skole med fag som historie, norsk, filosofi, religion, samfunnsfag og litteratur.

Kursinnhold, læringsmål og gjennomføring

Retorikk blir ikke lenger brukt nedsettende om flotte, men tomme ord som mangler oppriktighet og erstatter handlekraft. I dagens norske skole er retorikk introdusert ikke bare som et spesialisert kunnskapsområde, men like mye som et anvendelig analytisk redskap både for avsendere og mottakere i menneskelig kommunikasjon og samhandling. Kunnskap om retorikkens virkemidler gir hjelp til å uttrykke seg på en overbevisende og slagkraftig måte både skriftlig og muntlig, og den gir også innsikt i og muligheter for å avsløre andres forsøk på det samme.

Kurset vil drøfte hva som har bidratt til at retorikk ikke lenger er i skammekroken, og også forholdet mellom «retorikk» og andre aktuelle begreper som diskurs og strategi. Videre vil kurset gi innblikk i hvordan retorikken fremdeles drar veksler på sine tidlige kilder i den greske og særlig romerske antikk. Vi vil se nærmere både på teoretikere som Quintillian og den praktiske utfoldelsen hos store talere som Cicero, og drøfte sammenhengen mellom retorikk og didaktikk både i et historisk og aktuelt perspektiv. Forholdet mellom retorikk og etikk vil også bli berørt.

Selv om retorikk primært handler om talekunst eller kunsten å overtale gjennom bruk av ord, kan også materielle uttrykk forstås retorisk. Roma byr på et mangfold av mulige eksempler og kurset vil inkludere ekskursjoner til steder som har en tydelig retorisk agenda - deriblant Peterskirken.

Bilder fra kurset i Roma våren 2014

bilder

Innkvartering/reise

Instituttets bakhage.

Bestilling og utgifter til reise og innkvartering må dekkes av den enkelte deltaker.

Deltagere oppfordres til å være tidlig ute med bestilling av overnatting.

Kursavgift

Kursavgiften dekker adgang til museer i forbindelse med undervisning og ekskursjoner.

Kursbevis

Etterutdanningskurset gir ikke studiepoeng, men deltakerne vil få et kursbevis etter fullført kurs.

Om instituttet

Det norske institutt i Roma (DNIR) er en del av Universitetet i Oslo. Instituttet ligger på Gianicolo-høyden og er et senter for forskning, undervisning og formidling innenfor arkeologi, kunst- og kulturhistorie relatert til Italia og middelhavsområdene.

Studier av antikken og dens betydning for vestlig kultur, religion, språk, litteratur og samfunnsforhold helt frem til i dag, samler forskere og studenter fra ulike fag.

DNIR tilbyr blant annet:

  • bistand og arbeidsplasser til tilreisende forskere og studenter som har behov for et opphold i Roma for å stimulere og effektivisere forskning og undervisning innen humanistiske fag.
  • kurs på bachelor- og master-nivå for studenter fra universitetene i Norge
  • bibliotekressurser med 24.000 bind

For mer informasjon om Det norske instituttet i Roma: http://www.hf.uio.no/dnir/ 

Instituttet i Roma har universitetets beste utsikt.

 

Publisert 26. nov. 2010 10:15 - Sist endret 13. nov. 2017 09:21