Brukerkurs i strålevern for arbeid med åpne radioaktive kilder

Kurset skal sikre at de som arbeider med radioaktive kilder har de nødvendige kunnskaper om strålevern og radioaktivitet, slik at arbeidet skjer i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Covid-19 begrensninger

For januar 2021: Smittetrykket er for stort til å arrangere kurs med fysisk fremmøte. Vi har derfor laget en Zoom-versjon der undervisningen gis over nettet. Heldagsundervisning via digitale medier kan bli litt intenst, så vi har spredt kurset over to uker. 

For mai 2021 (antageligvis): På grunn av smittevernhensyn er kurset begrenset til 12 deltakere. Ved behov prøver vi å sette opp ekstrakurs i så stor utstrekning som vi har kapasitet til. Ta kontakt om du ikke har fått plass så kan vi prøve å finne en løsning. 

Hva lærer du?

Kurset skal gi den enkelte deltager trygghet i arbeidet med radioaktivt materiale. Med andre ord sikre at de som arbeider med radioaktivitet føler at de kan utføre arbeidet på en sikker og forsvarlig måte. Kurset skal gi deltakerne kunnskap nok om stråling og strålefare til sikkert å kunne utføre arbeid med radioaktive forbindelser. Arbeidet skal kunne utføres uten frykt for egen eller andres sikkerhet og med visshet om at de nødvendige kontroll- og sikkerhetsrutiner blir fulgt.

Tema som belyses i kurset:

  • Forskjellige typer stråling
  • Hvordan stråling vekselvirker med omgivelsene
  • Nuklidekartet - hvordan finne en atomkjernes egenskaper
  • Doseberegninger og tillate stråledoser
  • Hva skjer når strålingen treffer kroppen
  • Deteksjon av stråling, måling av stråledose
  • Hvordan man beskytter seg mot stråling
  • Hva gjør vi med radioaktivt avfall?
  • Gjennomgang av lover og forskrifter
  • Praktisk opplæring i bruk av verneutstyr og håndmonitorer

Gjennomføring

Undervisningen finner sted på Kjernekjemiseksjonen ved Kjemisk institutt ved Universitetet i Oslo, på Blindern campus. Kurset er av tre dagers varighet.

Kommende kurs er angitt i faktaboksen til høyre.

Hvert kurs har en plassbegrensing på 22 deltakere (NB For tiden redusert til 12 deltagere pga. Covid-19). For større grupper kan det arrangeres egne kurs. Ta kontakt for nærmere informasjon. Kurset gis på engelsk hvis det er minst en ikke-norsktalende deltager.

Pris pr. deltaker er kr 9300,- Kursprisene inkluderer en kursperm som inneholder et 50-siders kompendium, oppgaver, lover og forskrifter. Enkel lunsj, samt kaffe/te og litt å bite i under pausene er også inkludert.

Eksamen

Kurset avsluttes med skriftlig eksamen. Bestått eksamen gir kursbevis som sertifiserer at forskriftsmessig opplæring og trening er gjennomført for arbeid med åpne radioaktive kilder.

Emneord: Strålevernskurs, Radiation protection, Sikkerhet, Strålevern, HMS
Publisert 20. aug. 2010 11:18 - Sist endret 11. jan. 2021 19:55