Brukerkurs i strålevern for offshore-industri

Kurset skal sikre at de som arbeider med radioaktive kilder, spesielt innkapslede kilder, har de nødvendige kunnskaper om strålevern og radioaktivitet, slik at arbeidet skjer trygt og i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Foto: Colourbox

Hva lærer du?

Kurset skal gi den enkelte deltager trygghet i arbeidet med radioaktivt materiale. Med andre ord sikre at de som arbeider med radioaktivitet føler at de kan utføre arbeidet på en sikker og forsvarlig måte. Kurset skal gi deltakerne kunnskap nok om stråling og strålefare til sikkert å kunne utføre arbeid med radioaktive forbindelser. Arbeidet skal kunne utføres uten frykt for egen eller andres sikkerhet og med visshet om at de nødvendige kontroll- og sikkerhetsrutiner blir fulgt. En viktig del av kurset er gjennomgang av sentrale dokumenter som følger med strålekilder for industrielt bruk.

Temaer som belyses i kurset:

  • Hvordan forskjellige typer stråling vekselvirker med omgivelsene
  • Doseberegninger og tillatte stråledoser
  • Hva skjer når stråling treffer kroppen
  • Deteksjon av stråling, måling av stråledose
  • Beskyttelsestiltak mot ioniserende og ikke-ioniserende stråling
  • Gjennomgang av lover og forskrifter
  • Gjennomgang av HMS-skjema for industrielle kilder
  • Praktisk opplæring i bruk av verneutstyr og håndmonitorer

Gjennomføring

Undervisningen finner sted på Universitetet i Oslo på Kjemisk institutt, i regi av Kjernekjemigruppen i samarbeid med Dag Øistein Eriksen (Primus.inter.pares AS). Kurset er av tre dagers varighet og går parallelt med de ordinære strålevernskursene. Kurset tilbys kun hvis det er minst 4 påmeldte. Kontakt kursansvarlig for å verifisere deltagelse. 

Pris pr. deltaker er kr 12 000,- Kursprisene inkluderer en felles kursperm som inneholder et 50-siders kompendium, oppgaver, lover og forskrifter. Kursprisen inkluderer enkel lunsj, samt kaffe/te og litt å bite i under pausene.

Eksamen

Kurset avsluttes med skriftlig eksamen. Bestått eksamen gir kursbevis som sertifiserer at forskriftsmessig opplæring og trening er gjennomført for arbeid med radioaktive kilder for industriell bruk.

Publisert 20. aug. 2010 11:18 - Sist endret 15. nov. 2018 08:45