Kandidatundersøkelsen 2018

Høsten 2018 gjennomfører UiO en kandidatundersøkelse blant kandidater som fullførte sin grad ved UiO i perioden 2014-2018.

Foto: Anders Lien

Formålet med undersøkelsen er å kartlegge overgangen mellom studier og arbeidsliv, opplevelse av kompetansen utdanningen ga, samt tilfredshet med utdanningen. 

Din deltakelse gir oss viktig kunnskap i arbeidet med å utvikle utdanningstilbudet og styrke UiO-kandidaters attraktivitet på arbeidsmarkedet.

I tillegg gir den informasjon til deg og dine medstudenter om jobbsituasjonen for kullene som avsluttet utdanningen i perioden 2014-2018. Resultatene blir publisert i en egen rapport og blir presentert på våre nettsider i løpet av våren 2019.

På forhånd takk for din deltakelse. Din mening teller, og ditt svar vil gjøre Universitetet i Oslo til et enda bedre studiested!

Slik deltar du

Oppgi telefonnummer for å delta i kandidatundersøkelsen. Du vil få tilsendt invitasjon på sms dersom ditt telefonnummer er registrert i databasen. Det er kun kandidater som har avsluttet grad ved universitetet i perioden 2014 til våren 2018 som skal delta i undersøkelsen.

 

 

 

Publisert 24. okt. 2018 13:12 - Sist endret 3. jan. 2019 13:03