Ta kontakt selv

Hvorfor vente på at drømmejobben skal dukke opp blant stillingsannonsene når en åpen søknad kan få deg akkurat dit du vil?

Tall fra NAV viser at rundt 60% av de ledige stillingene på arbeidsmarkedet aldri blir lyst ut offentlig. Mange virksomheter finner kandidater gjennom personlige eller faglige nettverk, sosiale medier som for eksempel LinkedIn, via interne utlysninger, vikarbyråer og headhunter-firmaer. Det er også mer og mer vanlig å rekruttere folk som selv har tatt kontakt med arbeidsgiveren.

I en åpen søknad tilbyr du din kompetanse til en arbeidsgiver ut fra hvor du mener de kan ha behov for deg. Fordelene ved å sende åpne søknader er mange, men det er viktig å gjøre en grundig jobb for å lykkes. 

Åpne søknader er ikke noe man masseproduserer og sender ut til mer eller mindre tilfeldig utvalgte virksomheter. Søknadene må skreddersys, og må bare sendes til de arbeidsgiverne du virkelig er interessert i.

Slik går du frem:

1. Innhent informasjon

Start med å finne frem til noen virksomheter hvor du kunne tenke deg å jobbe og finn informasjon på nett om virksomheten og bransjen. Om du ikke finner tilstrekkelig informasjon på nett, ring og be om å få tilsendt mer materiell. Bruk nettverket ditt: Kjenner du noen som jobber der eller som jobber i samme bransje? Finn også ut om virksomheten har en egen løsning for å ta imot åpne søknader via nettsiden, eller om de oppgir en spesiell e-postadresse til slike formål. Du kan også finne at noen virksomheter ikke vil ha åpne søknader og informerer om dette på nett. Da kan det være diskvalifiserende for kommende søkeprosesser ikke å respektere dette.

2. Finn din plass

Forsøk deretter å se deg selv i organisasjonen: Hvilke områder kunne du tenke deg å jobbe innenfor? Hva er det du kan bidra med som virksomheten trenger? I hvilken avdeling og stilling kan du jobbe med dette? Forbered noen spørsmål knyttet til hva slags kompetanse de har bruk for, prosjekter de eventuelt har på trappene, hva slags arbeidsoppgaver som ligger til de ulike stillingene, etc.

3. Ring rette person

Ring til en person som har en slik stilling du kunne tenke deg eller lederen for den avdelingen du vil jobbe i. Si at du er interessert i informasjon om virksomheten og feltet, og spør om du kan få stille noen spørsmål. Pass også på å nevne noe om din kompetanse. Spør om virksomheten tar imot åpne søknader, hvem du i så fall skal sende søknaden til og om du kan referere til telefonsamtalen.

4. Skriv søknad

En åpen søknad bør ikke være noe lengre enn en vanlig søknad, men du må være ekstra tydelig på motivasjonen for henvendelsen og for å ønske deg inn i virksomheten. Vis hvordan du kan bidra og argumenter med det som er relevant av din utdannelse, erfaring og ferdigheter.

5. Fokuser på det relevante

CV-en som følger søknaden bør tilpasses den jobben du ser for deg at du kan gjøre for virksomheten. Bruk overskrifter som tydeliggjør hva kompetansen din består i og gi det som er mest relevant størst oppmerksomhet og omfang.

6. Følg opp søknaden

10-14 dager etter at du har sendt søknaden bør du følge opp med en telefon til den du har sendt brevet til. Spør om de har mottatt søknaden og hvordan de vurderer dine muligheter. Er det ingen åpning nå, så spør om de har noen gode råd om hva du kan gjøre for å få mulighet til å bli en aktuell kandidat senere. Du kan også eventuelt spørre om de kan videresende søknaden til andre aktuelle avdelinger.


Ønsker du en sjekk av søknaden før du sender den?
Kom innom oss på drop in!

Publisert 29. jan. 2018 15:21 - Sist endret 15. mai 2018 16:43