Skreddersy din CV

En målrettet CV er det beste førsteinntrykket du kan gi din fremtidige arbeidsgiver.

Det tar kort tid å få et inntrykk av søkeren gjennom en CV og er den gjennomarbeidet og smart satt opp, kan det være nettopp denne som hekter arbeidsgiver på kroken.

Hva skal med?

CV-en skal gi arbeidsgiver en oversiktlig, stikkordsmessig og omvendt kronologisk gjennomgang av din bakgrunn frem til dags dato. En CV bør ikke overstige to sider og bør minimum ha med punktene personalia, utdanning, erfaring (jobb og annet), språk og referanser.

Målet er å lage en CV som på en god måte kommuniserer hvordan din kompetanse er relevant for den stillingen du søker. Hver gang du skal søke en jobb, bør du derfor lage en skreddersydd CV. Et godt tips kan være å forsøke å se på dine erfaringer med arbeidsgivers øyne. Still deg selv spørsmålene: Hva slags informasjon har hun behov for? Hva av det jeg har gjort er mest relevant for nettopp denne jobben? Hva vil de synes er attraktivt ved meg? Dette kan gi deg et godt bilde av hvilke erfaringer du bør vie mest oppmerksomhet i CV-en.

Ditt sterkeste kort

Som student og nyutdannet er utdanningen gjerne det sterkeste kortet du har og derfor kommer dette gjerne først. Utdyp innholdet i utdanningen din, ikke ved å ramse opp alle kurs og emner du har tatt, men ved å synliggjøre den delen av din fagkompetanse som er relevant for jobben du søker. Få frem hva du har spesialisert deg i. Ta for eksempel gjerne med tittel og/eller tema for masteroppgaven, og si noe om metodekunnskaper eller andre relevante erfaringer knyttet til prosjektet. Tresifrede studiekoder og intern fagterminologi, derimot, er som regel meningsløs informasjon for utenforstående.

Relevant erfaring

Etter utdanning velger mange å ha et punkt med arbeidserfaring. Mange studenter og nyutdannede kan imidlertid ha tilegnet seg mye relevant erfaring utenom jobb, for eksempel gjennom frivillige verv, organisasjonsarbeid eller andre former for engasjement. Da kan man med fordel løfte frem det beste man har ved å bruke overskriftene «Relevant erfaring» og «Annen erfaring». Under hver overskrift kan du da samle både lønnede jobber og erfaringer fra andre settinger. Du beholder kronologien innenfor hvert punkt.

For at en slik organisering skal gi mening for mottakeren er det helt nødvendig at du viser hvorfor de ulike erfaringene er relevante. Det gjør du ved å gi stikkordsmessig informasjon om innholdet. Si gjerne noe om hvilke arbeidsoppgaver du har hatt, eventuelt hvilke roller og funksjoner du hadde. Du kan også peke på hva slags og hvor mye ansvar du hadde og om du har vært med på å oppnå konkrete resultater, er dette verdifull informasjon. Noen velger i tillegg å skrive noen stikkord som peker på hvilken kompetanse man sitter igjen med fra denne erfaringen. Gjør du det, bør det ha overføringsverdi til jobben du søker på.

Denne løsningen åpner for å sjonglere med flere typer erfaringer - alt ettersom de kan ha betydning for stillingen du søker. Når det kommer til stykket er som regel hvilke erfaringer du har hatt mer interessant for arbeidsgiver enn hvor du har skaffet deg dem. Når du søker en saksbehandlerstilling, bør for eksempel et verv i en studentorganisasjon få mer oppmerksomhet enn en deltidsjobb i butikk. Søker du en jobb med mye publikumskontakt, kan derimot sommerjobben som servitør på Aker Brygge være smart å trekke frem.

Du blir attraktiv

En CV som på denne måten synliggjør innholdet i utdanning og erfaringer gjør at søkeren fremstår som en mer attraktiv kandidat. Du signaliserer at du har et bevisst forhold til din egen kompetanse og at du ser hvordan den kan komme til nytte i jobben.

Tips til oppsett

  1. Vær nøye med personalia. Fødselsdato og bilde er valgfritt. Sivilstatus og barn er ikke nødvendig å oppgi
  2. Bruk riktig tittel på studium/grad. Er du ikke ferdig ennå, vis det. Utdyp relevant innhold i utdanningen din, men unngå interne kurskoder og forkortelser.
  3. Synliggjør større oppgaver og prestasjoner. Fremhev spesielle ting som utveksling, gode resultater o.l.
  4. Velg riktig detaljnivå. Bruk konsekvent måned og år til måned og år i datokolonnen, «d.d.» betyr «dags dato».
  5. Stryk bakfra dersom du får liten plass, videregående «ryker» først.
  6. Fremhev relevant erfaring og utdyp innholdet. Fokuser på arbeidsoppgaver, rolle, ansvar og resultater. Bruk stillingstittel som overskrift, ikke arbeidsgivers navn.
  7. Utdyp «Annen erfaring», men litt kortere enn under «Relevant erfaring».
  8. Ta med slike ting som reiser, permisjoner eller annet for å vise hva du har gjort i denne perioden.
  9. Bruk samlepunkter for mindre relevante jobber/ erfaringer du har hatt opp gjennom årene, gjerne de som ligger tilbake i tid Interesser ryker dersom det er lite plass, men det kan være fint å ha med for å si noe om hvem du er ut over utdanning og jobb.
  10. Oppgi to til fire referansepersoner

Ønsker du tilbakemelding på CVen din? Kom innom oss på drop in

Publisert 26. feb. 2018 09:50 - Sist endret 15. mai 2018 17:01