Lingvistikk, nordisk studier og NOAS

Lenkesamling 1: Kvalifiserende erfaringer underveis i studiene

Tidsskrift og media ved UiO

Mulighet for å erfaring fra journalistisk arbeid.

Universitas

Mulighet til å få erfaring i journalistisk arbeid i en universitetsavis.

Tidsskrifter innen humanistiske fag

Oversikt over tidsskrifter som kan gi relevant erfaring.

RETKOM3104

Praktisk erfaring med tekst- og kommunikasjonsarbeid i arbeidslivet gjennom å utføre et oppdrag for en ekstern oppdragsgiver.

Studentforeninger

UiO har over 300 studentforeninger. Å være aktiv i en forening gir deg mulighet til å bli kjent med andre studenter og få et nettverk, du får arbeidserfaring og du kan finne mer ut om hva du trives med å gjøre. I tillegg har SIO foreninger mange gratis kurs og aktiviteter for aktive medlemmer i studentforeninger (kurs innen f.eks. regnskap, markedsføring, kommunikasjon og sosiale medier).

Festivalmagasinet

Oversikt over festivaler for frivillig arbeid.

Delstudier i utlandet

Utvekslingsavtaler mellom UiO og utenlandske utdanningsinstitusjoner

Washington Semester Program

Studier kombinert med praksis i Washington

Iagora

Begynnerstillinger og internships i Europa

Frivillighet Norge

Oversikt over organisasjoner for frivillig arbeid.

Sommerskolen

Sommerjobb for studenter som bl.a. lærer eller assistent innenfor ulike fagområder.

Karrieresenterets jobbportal

Deltids- og sommerjobber.

Litteraturbruket

Kompetansesenter for litteraturproduksjoner

Boktips/ Litteraturavdelingen til Cappelen Damm

Boktips er en blogg for norsk skjønnlitteratur og litterære oversettelser

Litteraturhuset

Arrangementer, bransjeinfo, nettverk.

Norske bokblogger 

Oversikt over bokblogger. Få erfaring og trening i å ha en egen bokblogg.

Vitenskapsbutikken

Vitenskapsbutikken formidler prosjekter mellom arbeidslivet og masterstudenter ved UiO

 

Lenkesamling 2: Research på jobb/bransje etter fullførte studier

Kommunikasjonsforeningen

Interesseorganisasjon for kommunikasjonsmedarbeidere. Ledige stillinger, bransjeinformasjon, kurs og arrangementer.

TEFT

Bemanningsbyrå som rekrutterer til stillinger innen markedsføring, reklame og kommunikasjon. Ledige stillinger, bransjeinformasjon m.m.

Norske informasjonsrådgivere

Se f.eks. «Medlemmer» for liste over kommunikasjonsbyråer.

Kampanje

Nettsted for alle som jobber med markedsføring, medier, reklame- og kommunikasjon. Bransjeinformasjon og ledige stillinger.

Regjeringen.no

Oversikt over departementer, direktorater, etater og andre virksomheter innenfor statsforvaltningen. (F.eks.: Velg departement, «Om departementet» og «Underliggende etater» for liste over etater).

Forleggerforeningen

Oversikt over forlag i Norge og bransjeinformasjon. Velg «Om oss» og «Medlemsforlag» for alfabetisk oversikt over forlagene med lenke til hjemmesidene deres.

Kulturetaten

Kulturetaten Oslo kommune. Oversikt over ledige stillinger.

Språkrådet

Arrangementer, informasjon om temaområder innen fagfeltet, lenker til andre språksider m.m. (Se f.eks.: «Politikk og fakta», «Andre språksider»).

NFF

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Arrangementer, stipender, lenker til andre aktører innen feltet. Se f.eks. «Mer sakprosa på nett».

Bibliotekarforbundet

Ledige stillinger og bransjeinformasjon.

Leser søker bok 

«Om oss – medlemmene våre».

Norsk barnebokinstitutt

NBI utvikler og formidler kunnskap om litteratur for barn og unge, arbeider for å styrke forskningen på fagfeltet, underviser i barne- og ungdomslitteratur og driver forfatterutdanning, nettstudium, formidlings- og informasjonsvirksomhet. Se også deres nyttige lenkesamling.

Nasjonalbibliotekets samarbeidspartnere

Oversikt over aktuelle arbeidssteder.

Oslo kommune

Ledige stillinger i Oslo kommune, bl.a. undervisningsstillinger.

Velkommen Oslo

Informasjonsside for minoritetsspråklige, med lenker til offentlige instanser som jobber med bl.a. språkopplæring.

Kulturrådet

Tilskudd, rådgivning, prosjekt- og utviklingsarbeid. Se f.eks. «Fagområder» og velg kulturtema.

Publisert 1. feb. 2018 12:04 - Sist endret 15. mars 2021 08:00