Karriereplanleggeren - verktøy for deg som er under høyere utdanning

Karriereplanleggeren er et verktøy for de som er under høyere utdanning. Hensikten er å bevisstgjøre studentene på egen karriereplanlegging og karriereutvikling.

Sjekk ut Karriereplanleggeren

Verktøyet er en uformell selvsjekk av i hvilken grad studentene har reflektert over egen kompetanse og muligheter, samt hvilke handlinger vedkommende har foretatt seg med tanke på egen karriere.

- Hva vi ser er at studenter som litt tidlig i studieløpet begynner å reflektere over hva de ønsker, hva de besitter av kompetanse og hva de har av ferdigheter fra andre ting enn studier, blir mye tryggere på å forklare det, og på å finne sin vei etterpå, sier Åse Elise Mejdell-Edvardsen, karriereveileder på Karrieresenteret ved UiO.

Hva sier studentene?

UiO-studentene Kariann Høvde, Bled Maliqi og Skender Gashi var av de første som fikk teste verktøyet, og de mener alle tre at dette er et verktøy studentene kan ha godt nytte av.

Fra venstre: Bled Maliqi, Kariann Høvde og Skender Gashi

- Mange studenter begynner på et studium de synes virker gøy, men tenker kanskje ikke alltid over hva man bør gjøre underveis, påpeker Kariann. Videre understreker hun at

verktøyet virker å kunne gi konkrete ideer til nettopp dette. - Hva vil arbeidsgiver egentlig se etter, og hva vil de sette pris på at jeg har? 

Vi får stadig bekreftet, gjennom arbeidsgiverundersøkelser og annen dialog med arbeidsgivere, at det ikke bare er de akademiske prestasjonene som er avgjørende for om man er attraktiv på jobbmarkedet. Erfaringer studentene har gjort seg i løpet av studietiden kan være vel så viktig for å nå opp i konkurransen om jobben.

- Verktøyet fikk meg til å tenke på mulighetene etter studietiden. Det fikk meg til å reflektere over hva jeg bør være klar over når jeg skal søke jobb, og se ting litt fra arbeidsgivers perspektiv, sier Bled.

- Et slikt verktøy kan gjøre studentene bevisste på det de ikke allerede er bevisste på. Det får studentene til å stille seg spørsmål om hvorvidt de er klar over egne ferdigheter, hvor mye de egentlig vet om arbeidslivet, og om det er noe de bør gjøre underveis i studietiden. Bør man gå til Karrieresenteret, snakke med noen, bli mer engasjert i en deltidsjobb eller et verv? Det er viktige ting for å sikre seg en jobb etter studiene, avslutter Skender.

Slik fungerer Karriereplanleggeren

Verktøyet består av fem bolker med ulik tematikk;

Om deg
Din kompetanse
Dine muligheter
Om arbeidsmarkedet
Få jobben

Totalt skal du svare på 25 spørsmål med fire svaralternativer. På hvert spørsmål velger man det svaralternativet som passer best til egen situasjon. Dette er altså ingen test med rette og gale svar. Resultatet gir noen smarte tips å ta med seg på veien videre.

Det kan være nyttig å diskutere resultatene sammen med en karriereveileder, og som UiO-student kan du ta kontakt med Karrieresenteret for å lære mer om hvilke tjenester som er tilgjengelig for deg gjennom studietiden.


Verktøyet er utviklet av Senter for IKT i utdanningen, i samarbeid med Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo, Høgskolen i Oslo og Akershus, og Liverpool John Moores University.

Publisert 1. feb. 2018 15:50 - Sist endret 1. nov. 2018 13:13