Kartlegg din kompetanse

En akademisk grad gir deg mange muligheter. Hvilke muligheter akkurat du har, kommer an på helheten av din kompetanse.

Når du vet hva du kan, hva du vil og hvordan du ønsker å jobbe, kan du finne ut av hvor i samfunnet man jobber med nettopp dette. Derfor er første skritt på veien å kartlegge din egen kompetanse! God innsikt i egen kompetanse er også en forutsetning for å kunne kommunisere godt med arbeidsgiver i CV, søknad og intervju.

Vi har valgt å dele kompetanse inn i seks underkategorier:

Disse kategoriene er ikke rangert etter viktighetsgrad. Hva som vektlegges i rekrutteringsprosessen varierer mellom arbeidsgivere, og avhenger også av hva slags jobb du søker på.

I tillegg kan man også være oppmerksom på:

Fagkunnskap

Den kunnskapen du har tilegnet deg gjennom et langt studieløp defineres som fagkunnskaper. Eksempler er: 

 • styreformer i Asia
 • geologi på Atlanterhavssokkelen
 • billedkunst i renessansen 

Ofte kan det være utfordrende å se hvordan denne kunnskapen kan brukes i arbeidslivet. Hemmeligheten er å tenke mer overordnet rundt fagkunnskapene dine. Les emnebeskrivelsen av de emnene du har valgt å bygge opp graden din med og let etter brede begreper som er forståelige for arbeidsgivere med annen utdanningsbakgrunn enn deg.

Med en spisskompetanse på «styreformer i Asia» vil det ikke være opplagt for arbeidsgivere hvordan dette kan være nyttig.. Dersom du utdyper det og sier at du f.eks. har kunnskap om befolkningsvekst, menneskerettigheter og politiske endringsprosesser, blir kommunikasjonen en helt annen. Gjennom utdanningen din har du spesialisert deg på et lite, spisset felt. Nå må du løfte blikket og tenke bredere rundt denne kompetansen.

Generelle akademiske ferdigheter

Hvordan har du jobbet med faget ditt? Hva har vært arbeidsoppgavene dine i de årene du har studert? For å tilegne deg fagkunnskapene dine har du f.eks. drevet med:

 • research
 • analyse
 • skriftlig formidling
 • lest faglitteratur på engelsk
 • forholdt deg til tidsfrister
 • jobbet selvstendig 
 • samarbeidet med andre 

Dette er arbeidsoppgaver du finner igjen under kvalifikasjonskrav i stillingsutlysninger.

Andre ferdigheter

Det er ikke bare gjennom utdanning du kan tilegne deg ferdigheter som er anvendelige i arbeidslivet. Også gjennom praktisk erfaring fra jobb, frivillig arbeid eller tillitsverv kan du ha fått ferdigheter som er verdifulle for arbeidsgivere. Tenk bredt når du vurderer hva som skal med i din CV, og jobb med å finne gode begreper som beskriver hva du kan gjøre.  

 • Hadde du lederansvaret i deltidsjobben når butikksjefen var på sommerferie?
 • Har du planlagt og gjennomført et større arrangement gjennom en studentforening?
 • Har du blitt god på samtaleteknikker og tydelig kommunikasjon i jobben som telefonintervjuer? 

Eksempler på tidligere oppgaver som har overføringsverdi til arbeidslivet kan være gull verdt om du mangler direkte relevante erfaringer.

Resultater

Arbeidsgivere ønsker ikke bare å vite hva du har gjort, men også hva du har oppnådd. Gjennom å vise til konkrete resultater, overbeviser du om at du innehar de ferdighetene du sier du har. Har du for eksempel.:

 • Levert masteroppgaven på normert tid?
 • Blitt belønnet med toppkarakter på bachelor- eller masteroppgaven din?
 • Publisert en artikkel i et faglig tidsskrift?
 • Blitt utnevnt til «månedens selger» i deltidsjobben? 

Selv om resultatene ikke oppleves som direkte relevante for jobben du søker på, viser de at du har kvaliteter som er viktige i enhver jobbsammenheng. Resultater er også noe som kan skille deg fra de andre kandidatene og sørge for at du utmerker deg i søkerbunken. 

Personlige egenskaper

Din personlighet påvirker både jobbpreferanser og hvordan du presterer i en konkret jobb. Arbeidsgivere er ofte vel så opptatt av dine personlige egenskaper som av hvilke fag du har studert. Derfor er det viktig å kunne sette ord på kva som kjennetegner deg som person. Hva har tidligere ledere trukket frem som dine sterkeste sider? For eksempel:

 • Er du flink til å motivere andre?
 • Opplever du at du ofte blir gitt ansvarsoppgaver, som f.eks. tillitsverv eller lederansvar?
 • Beholder du roen i stressende situasjoner? 

Personlige egenskaper er langt viktigere i jobbsøkerprosessen enn det mange er klar over, og du må være forberedt på å kommunisere hvem du er til arbeidsgiver.

Motivasjon

Når valget står mellom to like kvalifiserte kandidater, kan motivasjon være den avgjørende faktoren for hvem som får jobben. Tenk gjennom hva slags arbeidsformer og oppgaver du har trivdes med tidligere, og hvilke temaer som engasjerer deg. 

 • Likte du den variasjonen mellom informasjonsinnhenting og skriftlig formidling som arbeidet med masteroppgaven ga?
 • Har du jobbet i klesbutikk og trivdes med å kartlegge kundens behov og bistå dem i å finne det de var ute etter?
 • Er du opptatt av edruskap og ønsker en endring i nordmenns forhold til rus? 

Ved å gi konkrete eksempler på motivasjonen din, og vise hvordan dette er relevant for stillingen du søker, overbeviser du arbeidsgiveren om at du virkelig har lyst på jobben! 

Andre faktorer:

I tillegg til disse seks kategoriene vil arbeidsgiver også se etter:

 • Rolleforståelse:

Har du forstått hva jobben går ut på og hva som forventes av deg i stillingen?

-og hva som er organisasjonens rolle i samfunnet?

 • Holdninger:

Din innstilling på ulike områder i livet kan påvirke deg også som arbeidstaker. Avhengig av bransje, felt og arbeidsoppgaver vil arbeidsgivere for eksempel vektlegge etisk bevissthet, serviceinnstilling, dine synspunkter i konkrete spørsmål, eller holdninger til spesifikke grupper i samfunnet.

 • Bransjeforståelse:

Har du kjennskap til feltet du søker jobb innen? Det kan for eksempel være nyttig å ha kjennskap til faguttrykk, bransjehistorie, viktige aktører og samarbeidspartnere.


Få hjelp til å kartlegge din kompetanse og formidle det på en god måte - meld deg på kurs, veiledning eller kom innom på CV- og søknadssjekk eller intervjutrening.

Publisert 31. jan. 2018 15:41 - Sist endret 12. feb. 2019 16:15