Typiske intervjuspørsmål

En variant av spørsmålene nedenfor er vanlig å møte på et intervju. Du skal overbevise arbeidsgiver om at du kan gjøre jobben, vil gjøre jobben og at du passer i jobben.

 • Kan du fortelle litt om deg selv?

Motivasjon:

 • Hvorfor søker du nettopp denne jobben?
 • Hvilke oppgaver i denne stillingen tiltaler deg mest?
 • Kan du fortelle om dine personlige mål og fremtidsplaner?
 • Hvordan forholder du deg til rutinearbeid?
 • Hvorfor har du valgt den utdanningen du har?
 • Hva engasjerer deg?
 • Hvordan ønsker du å utvikle din kompetanse videre?
 • Hva slags jobb håper du at du har om fem år?
 • Hva slags arbeidsoppgaver trives du best med?
 • Hva slags arbeidsoppgaver trives du minst med?

Utdanning:

 • Hva kan du bidra med som <bachelor/master i…>?
 • På hvilke måter vil utdanningen din være nyttig i denne jobben?
 • Hva er din største faglige styrke?

Ferdigheter/erfaringer/bidrag:

 • Hvilke erfaringer vil du kunne bruke i denne jobben?
 • Hva vil være ditt viktigste bidrag hos oss?
 • Har du andre erfaringer utenom din utdanning som kan komme til nytte i jobben?
 • Fortell om en vanskelig oppgave, og hvordan du løste den.
 • Hvorfor skal vi ansette nettopp deg?
 • Kan du fortelle om en ting du er stolt av å ha fått til?

Personlige egenskaper:

 • Hvilke stikkord tror du dine venner vil bruke for å beskrive deg?
 • Er du kreativ? Kan du gi et eksempel?
 • Hva vil du si er din største personlige styrke?
 • Hva gjør deg sint?
 • Beskriv et menneske du beundrer. Hvorfor beundrer du vedkommende?
 • Jobber du best alene eller i team?
 • Kan du gi et eksempel på at du har tatt initiativ?
 • Hvilke personlige egenskaper hos deg selv setter du mest pris på?
 • Hva blir du irritert av?
 • Hvordan fungerer du under press? Gi et eksempel.
 • Hvilken rolle inntar du når du jobber i et team?
 • Hva slags type mennesker samarbeider du best med?
 • Fortell om to styrker og to svakheter du har
 • Fortell om en styrke og en svakhet du har som vil påvirke hvordan du utfører denne jobben.
 • Foretrekker du å gi eller ta imot instrukser?
 • Fortell om en konfliktsituasjon du har vært i og hvordan du håndterte den.
 • Hva har du interessert deg for utenom studier og arbeid?
 • Hvordan vil du bidra i arbeidsmiljøet hos oss?

Om arbeidsgiver:

 • Hvilke forventninger har du til oss?
 • Hvor lenge tror du at du kommer til å jobbe hos oss?
 • Hva er viktig for deg i et arbeidsmiljø?
 • Hva forventer du av lederen din?
 • Hva vet du om vår bransje?

Utfordrende spørsmål:

 • Har du på grunn av helse eller andre ting behov for særskilt tilrettelegging hvis du får denne jobben?
 • Du har brukt lenger tid enn normert på studiene dine. Kan du fortelle om bakgrunnen for det?
 • Hva forventer du å få i lønn i denne stillingen?
 • Er det noe vi burde spørre deg om, som vi ikke har spurt om?

Er du kalt inn til intervju og ønsker å trene?
Kom innom Karrieresenteret på intervjutrening.

Publisert 29. jan. 2018 14:23 - Sist endret 9. mai 2018 13:22