Dette ser arbeidsgiver etter

Arbeidsgivere vil vite hva du kan gjøre for dem, ikke bare hva du har studert. Det er du som har ansvar for å kommunisere dette, slik at de skjønner hva du kan bidra med.

Arbeidsgivere vil vite hva du kan gjøre for dem, ikke bare hva du har studert. Sett ord på hva du kan! Foto: Arash Nejad

Arbeidsgivere ser på hva slags kompetanse du har, og hvordan denne passer med jobben. Din kompetanse inkluderer fagkunnskap, generelle akademiske ferdigheter, erfaring (ferdigheter og prestasjoner), personlige egenskaper og motivasjon.

I tillegg vektlegger de ofte nivået på kompetansen din; gjerne bedømt ut fra karakterer og referanser.

Å kartlegge din kompetanse og formidle det på en god måte er derfor viktig for å overbevise arbeidsgiver om hva du kan.

Spørsmål og svar

Publisert 29. feb. 2012 13:56 - Sist endret 19. des. 2016 15:17