Spørsmål og svar om kompetansekartlegging

Hvordan kartlegge egen kompetanse?

  • Kompetanse omfatter fagkunnskaper fra utdanningen, generelle akademiske ferdigheter, spisskompetanse, erfaring, personlige egenskaper og motivasjon. Det du gjør underveis i studietiden er også en del av kompetansen din.
  • Gå systematisk til verks, ta for deg alt du har drevet med og skriv ned hva du sitter igjen med. Bruk Karrieresenterets tjenester for å bli god på å kartlegge din kompetanse! Kompetansekartlegging er et gjennomgangstema både på kurs og i veiledning.

Hvordan formidle egen kompetanse?

  • Lag et par korte setninger som konsist beskriver din kompetanse.  På jobbsøkerkurset lærer du mer om hvordan dette kan gjøres.
  • Vis at du forstår arbeidsgiverens behov ved å vinkle CV/søknad og presentasjon av deg selv på intervju slik at den mest relevante kompetansen din kommer fram. Det er et viktig poeng å matche dine bidrag med arbeidsgivers behov.
  • Ta «Bestemor-testen»! Hvis du er i stand til å formidle til henne hva du kan, vil du også kunne formidle det til en arbeidsgiver, som har langt større forståelse for fagfeltet.
Publisert 30. apr. 2012 17:40 - Sist endret 4. juli 2012 15:18