Hvor er jobben du ønsker deg?

Med en generell akademisk utdanning kan du jobbe mange ulike steder med samme type oppgaver. Mulighetene er nesten for mange! Så hvordan få oversikt?

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Sett ord på hva du vil jobbe med

Let etter verb! Altså noe som beskriver arbeidsoppgaver du liker. La oss si du har funnet ut at du liker å formidle og at du har lyst til å jobbe med tekster. Men fantasien om hvor du kan gjøre dette strekker ikke langt, det eneste du kan komme på er forlag og lærer. Målet i neste trinn er å finne frem til og kartlegge flere mulige arenaer der du kan jobbe med formidling og med tekst.

Kartlegg mulige arenaer

Her gjelder det å hente frem all kreativitet og kunnskap du sitter inne med, i tillegg til å bruke folk og informasjon rundt deg. Still deg selv noen spørsmål: Hvor og når trenger man gode tekster? Hvor skrives det til daglig? Hvor bedrives det formidling av ulikt slag? Hvem formidler og i hvilke sammenhenger? Hvem gjør det som jeg har lyst til og hvor gjør de det? Hvilke virksomheter har ansvar for denne type oppgaver? Hvilke samfunnsinstitusjoner er involvert i det jeg er interessert i? I denne fasen kan du ha god nytte av å bli litt statsviter og tenke på hvordan samfunnet og organisasjoner er ”skrudd sammen”.

Husk at disse arenaene kan finnes på kryss og tvers av kjente kategorier: Det kan være alt fra definerte bransjer (f.eks kommunikasjonsbransjen), type virksomheter (f.eks forlag), avdelinger i større virksomheter/organisasjoner (f.eks informasjonsavdelinger), løst sammenvevde felt (f.eks media), områder for en type aktivitet (f.eks kurs, opplæring, konsulent). En god idé kan være å brainstorme sammen med noen andre.

Eksempel på kartlegging av mulige arenaer.pdf

Konkretiser mulighetene på arenaen

Målet her er å konkretisere hvilke jobbmuligheter som kan finnes på hver enkelt av de ulike arenaene. Da skal du gå på jakt etter alt fra konkrete navn på virksomheter, bransjeinformasjon og hva ulike avdelinger heter, til hva vanlige stillingstitler er. Finn rett og slett ut alt du kan om denne arenaen. Hvordan? Bruk alle mulige kanaler: Virksomheters nettsider, sosiale medier, bransjesider, omtaler i aviser, fagartikler, folk du kjenner, andre du vet om. Pass på å lage et godt system for å samle og systematisere informasjonen. Opprett et dokument for hver arena der du samler informasjonen, samt dine egne notater. Pass på å få med deg navn på kontaktpersoner, gode nettsider, relevante infokanaler, informative avisartikler osv. Dette er en jobb, men tenk på at all denne kunnskapen kommer du også til å ha nytte av den dagen du jobber på denne arenaen!

Omsett research i handling!

Dette er og blir den viktigste delen. Det skjer ikke noe før du handler, og målet er jo at researchen skal føre til noe konkret. Her gjelder det å komme på ideer til praktiske og konkrete fremstøt. Kjenner du noen som vet mer om denne type jobb eller bransje, ring! Har du lyst til å skrive i et magasin, ta kontakt og tilby frilans-oppdrag. Har du kommet over ledige stillinger, søk! Har du funnet drømmebedriften, send en åpen søknad. Har du funnet info om et bransjearrangement eller et interessant kurs, delta! Noter alltid det du gjør i dokumentet ditt, særlig når du har snakket med folk, fått svar på mailer eller hatt telefonsamtaler. Dette dokumentet kan bli gull verdt den dagen du skal på intervju.

 

Lykke til!

 

 

 

Publisert 19. apr. 2012 18:07 - Sist endret 23. mai 2012 10:53