Spørsmål og svar om det å finne jobben

Jeg er ferdig med utdannelsen min, hva gjør jeg nå?

Hvor finner jeg jobbene?

 • Den beste oversikten over utlyste stillinger finner du i ulike jobbdatabaser og på diverse bransjesider som nho.no, virke.no, global.no, kommunikasjon.no og liknende
 • Mange stillinger utlyses ikke offentlig. Nettverk er derfor viktig i jobbsøkerprosessen. Bruk bransjesidene for å få informasjon om små og mellomstore virksomheter.
 • Du kan henvende deg til bedrifter ved å sende en åpen søknad.
 • Undersøk hva bemanningsbyråer kan gjøre for deg. Mange har fått relevant jobb via dette. Manpower holder til på Karrieresenteret.

Er utdannelsen min anvendelig i arbeidslivet?

 • Ja.
 • Anvendeligheten varierer mellom fag, les mer i ulike kandidatundersøkelser.
 • Kombinasjonen av utdannelse, erfaring, resultater, motivasjon og personlig egnethet leder til mange ulike typer stillinger.
 • Satt på spissen er det nesten mer interessant hvor du ikke kan jobbe enn hvor du kan jobbe.

Hvordan kommer jeg i kontakt med arbeidsgivere?

 • Karrieredagen kan du møte mange arbeidsgivere. Både Karrieresenteret og fagspesifikke studentforeninger arrangerer flere bedriftspresentasjoner i året som også er en viktig arena for å møte arbeidsgivere. Møt opp!
 • Nettverket ditt kan brukes til å komme i kontakt med arbeidsgivere.
 • Vitenskapsbutikken finner du arbeidsgivere som ønsker å knytte til seg studenter for oppgavesamarbeid.

Hvordan får jeg mest utbytte av Karrieredagen?

 • Forbered deg! Vit hvem du skal snakke med, hva du skal spørre om og hvordan du skal presentere deg selv. Det er bedre med få gode samtaler, enn mange overfladiske. Fortell hva du har av kompetanse, og hvordan du kan bidra i virksomheten.
 • I ukene før Karrieredagen finner du informasjon om deltakende arbeidsgivere på Karrieresenterets nettsider og i Karrieredagens nye app. Finn ut hva de forskjellige virksomhetene driver med og bli kjent med dem!
 • Karrieredagen er til for alle studenter. Benytt deg av denne dagen både underveis i studietiden, og når du nærmere deg slutten. Mange virksomheter kan være interesserte i kandidater til oppgavesamarbeid og sommerjobber.

Hvordan bruker jeg sosiale medier i jobbjakten?

 • Sosiale medier som Twitter og LinkedIn er nyttige verktøy til informasjonsinnhenting og synliggjøring. Her kan du delta i diskusjoner, legge ut aktuell informasjon og stille eller svare på spørsmål. Din aktivitet på nett kommer frem når arbeidsgivere googler deg.
 • Organiser dine profesjonelle kontakter på LinkedIn, start med medstudenter nå.
 • Informasjon om arrangementer, ledige stillinger og lignende legges ofte ut på Facebook, Twitter og LinkedIn. Følg virksomheter du er interessert i!
 • Blogger og deltakelse i diskusjonsforum kan være en god måte å vise fagkunnskaper og engasjement på.
 • Husk at det du legger ut på nettet blir på nettet.

Jeg har et mål om å bli trainee når jeg er ferdig med graden min. Hva er lurt å gjøre nå?

 • Begynn tidlig med å gjøre research på aktuelle traineeprogram. Bli kjent med bedriftenes verdigrunnlag og kultur, les årsrapporter og prøv å få et inntrykk av deres langsiktige planer og satsningsområder. Tenk også gjennom hva du ønsker å få ut av traineeperioden på sikt.
 • Ved rekruttering til traineestillinger vektlegges særlig dine personlige egenskaper i tillegg til relevant erfaring og karakterer. Bedrifter ser etter ledertyper og vil ofte ansette traineer i nøkkelposisjoner etter endt traineeprogram.
 • Når du søker en traineestilling bør du kunne vise til situasjoner hvor du har utøvd dine egenskaper. Verv i frivillige organisasjoner og politisk engasjement under studietiden gir god mulighet til å opparbeide seg de ferdighetene som etterspørres av traineeprogrammene.
 • Se mer om hvordan du blir valgt ut som trainee og oversikt over arbeidsgivere som tilbyr traineestillinger på Trainee.no og Traineeguiden.no.

Hvorfor spør ingen etter akkurat min utdannelse?

 • Det ofte ikke et en-til-en-forhold mellom utdannelsen din og hva du kan jobbe med. Dette åpner en rekke muligheter for deg i alle bransjer og sektorer, og det blir din jobb å vise arbeidsgiver hvordan din utdannelse er relevant for stillingen.
 • Fokuser på arbeidsoppgavene og ansvarsområdene som skisseres i utlysningene. Argumenter for at du kan gjøre disse oppgavene, og vis til erfaringer fra liknende type arbeid fra studier, deltidsjobb, frivillige verv og liknende.
 • Fokuser på hele kompetansen din, ikke bare utdannelsen, og meld deg på Karrieresenterets jobbsøkerkurs for å få et bedre grep om jobbsøkingen.
 • Ofte sitter du med kompetanse på et svært «spisset» område, som tilsynelatende ikke etterspørres av arbeidsgivere. Det lønner seg derfor å «løfte blikket» og tenke bredere rundt egen kompetanse. Dette er et typisk tema for karriereveiledning.

Hva skal jeg gjøre hvis jeg ikke vet hva jeg vil jobbe med?

 • Dette er et av de vanligste spørsmålene vi får på Karrieresentert, du er ikke alene om å lure på dette.
 • Har du en idé om hva du vil? Tema? Noe som av en eller annen grunn interesserer deg? Arbeidsoppgaver? Bransje? Rolle? Sett ord på dette, og gi disse begrepene innhold! Bruk gjerne Karrieresenterets kartleggingsskjema for å finne jobben.
 • Ikke start med å lete etter konkrete yrker, men se heller på hva de arbeidsoppgavene i stillingsutlysningen går ut på. Hvis du mener du kan løse disse, kan dette være jobben for deg.
 • Det er vanlig å bruke de første årene i arbeidslivet til å få erfaring med hva du liker og mestrer. DIn første jobb blir ofte ikke endestasjonen.
 • Anvendelighet av utdanning og valg av karrierevei er kjernekompetansen til Karrieresenteret, bruk våre tjenester!

Hvordan finner jeg jobb i utlandet?

Se oversikt over utenlandske jobbportaler og tips om internasjonal jobbsøking

 

Publisert 2. mai 2012 13:03 - Sist endret 3. aug. 2015 09:57