Assessment Center

Assessment Center er en rekrutteringsmetode med praktiske oppgaver og tester i tillegg til et eller flere intervju. På denne måten får arbeidsgiveren et bredere bilde av kandidaten, samtidig som kandidaten får vist frem flere sider av seg selv.

Hva er Assessment Center og hva brukes det til?

 • Assessment Center er en metode som brukes i forbindelse med rekruttering, seleksjon, forfremmelser og kartlegging av styrker og utviklingsområder hos ansatte.
 • Vurderingsmetoder som brukes i Assessment Center er kartleggingsverktøy (personlighets- og evnetester), ulike rollespill/caseoppgaver og presentasjoner (individuelt eller i grupper).
 • Ved å benytte flere forskjellige metoder får arbeidsgiveren et bredere grunnlag for å kartlegge kandidatenes egnethet for en spesifikk rolle. Som student får du derfor også innsikt i om den aktuelle stillingen passer til nettopp deg.
 • Rapporten som fremkommer av et Assessment Center gir arbeidsgiveren informasjon om styrker og utviklingsbehov hos de ulike kandidatene, og arbeidsgiveren tar resultatene med i totalvurderingen når de skal velge hvem som skal ansettes.
 • Som student er det viktig å vite at resultatene som kommer frem i en slik rapport ikke gir et 100 prosents fasitsvar på hvem du er. Likevel kan de være med å gi en pekepinn på dine nåværende styrker og utviklingsbehov.

Hva består et Assessment Center av?

Metoden kombinerer flere forskjellige vurderingsmetoder og oppgaver. Noen populære metoder er:

 • kartleggingsverktøy – f.eks. personlighetstester eller evnetester
 • rollespill/caseoppgave – f.eks. salgsmøte eller medarbeidersamtale
 • presentasjoner – f.eks. salgspresentasjon eller styrepresentasjon

Et Assessment Center består gjerne av:

 • et kompetansebasert intervju
 • gjennomgang av personlighetsprofil
 • evnetester
 • rollespill/caseoppgave
 • presentasjon

Informasjonen på denne siden er hentet fra Cubiks.

Publisert 18. des. 2012 10:21 - Sist endret 13. mars 2017 12:21