Spørsmål og svar om jobbintervjuet

Hvordan foregår et typisk jobbintervju?

 • Intervjuet starter som regel med at arbeidsgiveren forteller litt om bedriften og hva de ser etter i den de skal ansette. Deretter følger hoveddelen av intervjuet, hvor du svarer på spørsmål fra arbeidsgiveren. De fleste setter også av tid til at du kan stille spørsmål avslutningsvis.
 • Noen ganger kan du bli bedt om å løse case-oppgaver.
 • Spør hvordan intervjuet er lagt opp når du blir innkalt. Du kan trene på intervjusituasjonen på intervjukurset og i drop in på Karrieresenteret.

Hva er vanlige intervjuspørsmål?

 • Spørsmålene dreier seg ofte om deg som person, dine fagkunnskaper, ferdigheter og motivasjon. Se eksempler på typiske intervjuspørsmål.

Hvordan forholder jeg meg til spørsmål om lønn?

 • Det er helt greit at lønn og betingelser tematiseres i ansettelsesprosessen!
 • Avklar ansettelsesprosessen når du blir innkalt til intervju. Dersom det er flere intervjurunder, er det ikke nødvendig å tematisere lønn ved førstegangsintervjuet. Det mest vanlige - både i offentlig og privat sektor, er at lønnsnivået allerede er definert. Enten i form av et lønnsspenn eller som en konkret sum. Ofte informerer arbeidsgiver om lønn i annonse eller på intervjuet.
 • Finn ut mest mulig om lønnsnivået til den type stillingen du har søkt deg til. Hvis du kjenner noen i bedriften eller tilsvarende bransje, er det en mulighet å sjekke med dem. Akademikerne fører jevnlige lønnsstatistikker som kan gi en pekepinn på hva som er realistisk å forvente seg.
 • Dersom arbeidsgiver ikke informerer om lønnsnivået under intervjuet, bør du vente med spørsmålet til slutten av samtalen, eller eventuelt når du får tilbud om jobben. Bruk ordet betingelser istedenfor lønn. Betingelser omfatter blant annet lønn, avspaseringsordninger, mobil, hjemmekontor, kompetansehevingstiltak med mer. Prøv å få arbeidsgiver «utpå» først, og unngå i den grad det er mulig å oppgi konkret sum.
 • Jobbintervjuet er ikke en forhandlingssituasjon, da du foreløpig ikke er tilbudt stillingen. Når arbeidsgiver ringer og tilbyr deg jobben, kan du informere om at du ønsker å snakke om betingelser på kontraktsmøtet, gitt at betingelser ikke har vært tema tidligere i prosessen.

Hvordan lykkes jeg på intervjuet?

 • God forberedelse er viktig. Førsteinntrykket betyr mye! Vit hva slags stilling du har søkt på og hvorfor. Gjør research på bedriften og øv deg på å svare på typiske intervjuspørsmål.
 • Pass på at du gjennomgående er mest opptatt av å vise hva du kan tilby arbeidsgiver, og ikke hva arbeidsgiver kan tilby deg.
 • Noter noen punkter du syns er viktig å nevne under intervjuet, f.eks. din kompetanse, personlige egenskaper, motivasjon for stillingen o.l.
 • Bruk eksempler! Forbered gode historier som forteller arbeidsgiver hvem du er og hvordan du jobber.
 • Bruk informasjonen du innhentet på forhånd da du gjorde research til søknaden, og relater svarene dine til jobben du søker på.
 • Vær forberedt på utfordrende spørsmål, men ikke tematiser disse selv. Fokuser på dine positive sider.
 • Husk at arbeidsgiveren ikke ansetter et vitnemål, men en person. Det er det totale bildet som teller. Vis deg fra din beste side og overbevis om at du både kan og vil gjøre jobben.
 • NB: Husk å ta vare på stillingsutlysningen! Når søknadsfristen går ut, fjernes den fra nettsiden.

 

Publisert 27. mars 2012 10:34 - Sist endret 8. aug. 2013 13:13