Typiske intervjuspørsmål

En variant av disse spørsmålene er vanlig å møte på et intervju.

 • Hvorfor søkte du på denne jobben?
 • Hva har du arbeidet med tidligere?
 • Hvorfor sluttet du i ditt tidligere arbeid?
 • Hvilke sterke sider har du i en arbeidssituasjon?
 • Hva gjorde du i den perioden du ikke har gjort rede for?
 • Blir du lett stresset? Hvordan takler du å arbeide under tidspress?
 • Foretrekker du faste rutiner eller vil du helst ha nye oppgaver jevnlig?
 • Er du perfeksjonist?
 • Hvilke arbeidsoppgaver trives du best med?
 • Hvilke arbeidsoppgaver trives du minst med?
 • Hva er det mest positive du kan si om deg selv?
 • Hva er det mest negative du kan si om deg selv?
 • Foretrekker du å jobbe selvstendig eller i team?
 • Ville du helst gi eller ta imot en instruks?
 • Hva kan du bidra med i denne jobben?
 • Hva tror du at du arbeider med om 5 år?
 • Hva gjør deg sint?
 • Hvorfor bør vi ansette akkurat deg?

Det kan lønne seg å trene på spørsmålene i forkant av intervjuet. Dersom du ønsker å trene på spørsmålene og få tilbakemelding av en veileder, kan du gjøre det på intervjutrening.

 

 

Publisert 23. apr. 2012 18:27 - Sist endret 29. juli 2013 15:37