Antropologien og det grønne skiftet

Hvilken kunnskap og kompetanse kan antropologer bidra med i det grønne skiftet? SAPU har invitert tidligere sosialantropologistudenter til samtale om temaet.

Bildet kan inneholde: natur reservat, tre, vegetasjon, natur, naturlig landskap.

I sin erklæring om klimaendringer skrev The American Anthropological Association (AAA):

As the discipline most clearly devoted to the human condition over time and space, anthropology offers important insights that can help create workable solutions to mitigate the impacts of climate change. 

SAPU har invitert sosialantropologer som arbeider med miljø- og bærekraftsspørsmål til samtale om hvordan de bruker faget i sin hverdag og hvordan sosialantropologisk kompetanse kan bidra til å finne løsninger på klimaendringene. 

 

 

Publisert 11. sep. 2019 11:21 - Sist endret 16. sep. 2019 09:56