Norske energiprodusenter om fremtidens energikilder

Det internasjonale energibyrået (IEA) meldte om en ekstraordinær økning i den globale etterspørselen etter energi i 2018. Samtidig må utslippene kuttes kraftig dersom klimamålene skal nås. Hva blir framtidens energikilder? Kan møte energibehovet uten fossile energikilder? Og hva gjøres for å redusere utslipp under produksjonen av olje og gass?

Henter forslag fra Google

FNs klimapanel anbefaler et kutt i produksjonen av olje og gass på 40-80%, så selv om etterspørselen etter energi er høy er kravene til endring store. MAKE har invitert norske energiprodusenter til Blindern for å gi studentene innblikk i fornybare energiprosjekter og prosjekter som skal bidra til utslippskutt i produksjonen av olje og gass.

Equinor levere energi til 170 millioner mennesker hver dag. Equinor opererer primært innen olje og gass, men forsøker å etablere seg innen fornybar energi. 

Statkraft produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er Europas største leverandør av fornybar energi.

Aker Solutions har i mer enn tjue år jobbet med å utvikle karbonfangstteknologi. Karbonfangst skal hindre utslipp til atmosfæren.

Arrangementet vil foregå på engelsk. 

 

 

Arrangør

MAKE 2019
Publisert 12. sep. 2019 11:08 - Sist endret 19. sep. 2019 13:33