Velferdsstatens utfordringer krever nye løsninger

Velferdsstaten skal sikre oss goder som skoler og helsevesen, men regningen for velferdsstaten blir stadig høyere. Nye løsninger trengs om vi skal klare å opprettholde en bærekraftig velferdsstat. Programutvalget ved Kultur og kommunikasjon har invitert arbeidsgivere som skaper nye løsninger for velferdsstaten til Blindern.

Henter forslag fra Google

Ta turen til Scene HumSam i Georg Sverdrups hus og hør om hvordan Nyby, Oslo Røde kors og Oslo kommune skaper nye løsninger for velferdssamfunnet.

Nyby er en ny type digital plattform som gjør det mulig for kommuner og organisasjoner å mobilisere ledige ressurspersoner til viktige oppgaver.

En stor del av aktivitetene til Oslo Røde kors er knyttet til områdene sosial inkludering og oppvekst. Gjennom sin innsats er Røde kors blant annet med på å forbygge sosial ulikhet, som igjen kan sikre at flere kommer inn i arbeidslivet, unngår sykdom og at mennesker blir ressurser for samfunnet.

Oslo kommune har gjennom bydelsutviklingsprosjekter tatt i bruk nye metoder for å skape bedre lokalsamfunn for innbyggerne. Gjennom samarbeid på tvers av etater, frivillige organisasjoner og innbyggerne skal utfordringer i bydelene løses.

Publisert 13. sep. 2019 09:18 - Sist endret 16. sep. 2019 09:52