Teknologikappløpet og forsvaret av Norge

Den raske teknologiutviklingen skaper både utfordringer og muligheter for Forsvaret. Under Karriereuka kommer Forsvarets forskningsinstitutt og Forsvarsmateriell til Blindern for å gi deg et innblikk i hvordan teknologi endrer forsvaret av Norge.  

Bildet kan inneholde: tekst, produkt, font, logo, merke.

Forsvaret skal trygge Norges suv​erenitet og norske rettigheter, samt sikre Norge handlefrihet mot militært og annet press.  

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) arbeider med autonome ubemannede systemer i luften, på vannet, under vann og på bakken. Med slike systemer kan man eksempelvis hindre skader og spare liv under mineryddigsoppdrag. Personell kan få hjelp til å unngå eksponering for beskyting, skjulte bomber, eller radiologisk eller kjemisk forurensing.

FFIs oppgave er å forstå teknologien og bidra til at Forsvaret ser mulighetene og kan utnytte dem. Samtidig må Forsvaret forstå truslene og utfordringene som denne teknologien gir.

Forsvarsmateriell har ansvar for å utruste Forsvaret med materiellet som trengs for å utføre Forsvarets oppgaver. Blant annet er Forsvarsmateriell ansvarlig for teknologiske løsninger som 5G-teknologi. 5G-teknologi kan bli et avgjørende verktøy i krisesituasjoner og kan blant annet gi bedre krypteringsmuligheter for sanntidskommunikasjon, etablere hurtig dekning ved behov og minske sårbarheten for elektronisk krigføring (jamming).

Publisert 9. sep. 2019 11:14 - Sist endret 11. sep. 2019 14:30