English version of this page

Capture the flag med Kripos: OP Brøgger

Vi åpner Karriereuka 2019 med en spennende utfordring fra Kripos: et rebusløp med fokus på elektroniske spor og etterforskning på internett. Tar du utfordringen?

Bor det en etterforsker i deg?

Kriminelle ser på teknologi som en viktig ressurs for å gjennomføre organisert og alvorlig kriminalitet. De tar lett i bruk ny teknologi og nye tjenester for å begå alvorlige lovbrudd som rammer samfunnet bredt. Kan dine digitale ferdigheter bidra til at Kripos vinner det teknologiske kappløpet mot de kriminelle?

Gjennomføring

Gjennom en rebusen kan du etterforske en sak for Kripos.

  • Sett sammen et lag med 1-5 deltakere per lag. Vi anbefaler lag på 4-5 deltakere. Minst en på laget må ha UiO brukernavn. 
  • Møt opp i Frederikke spiseri, vis-à-vis Tacoteket, mandag 23. september klokken 11, og hør Kripos presentere utfordringen.
  • Rebusen består av ni oppgaver med stor variasjon, så bred kompetanse i laget lønner seg.
  • Laget har 24 timer på å løse rebusen, men kan løses på kortere tid.
  • Alle oppgaver er basert på Kripos sine daglige utfordringer og metoder som Kripos bruker i etterforskningen av reelle straffesaker. Gjennom rebusen kan du bli kjent med ulike deler av Kripos, særlig den delen som jobber med etterforskning på Internett og andre elektroniske spor.

Premie til vinnerlaget

Vinnerlaget vinner en eksklusiv omvisning på Kripos med muligheter for tilpasninger til lagets interesseområder.

Løsningen presenteres og vinnerlaget kåres på Frederikke tirsdag 24. september kl 12.00.

Påmelding

Påmeldingen åpner uka før og du kan melde deg på helt frem til løsningen presenteres.

Meld deg på hos Kripos

Dette gjør du inne på Kripos påmelding:

  • Klikk på Register oppe til høyre og lag en profil
  • Når du har registrert profilen får du en mail. Klikk på lenken i mailen for å bekrefte.

Bli med på et lag:

  • Opprette et lag? Klikk på Team og Create an unofficial team
  • Har noen på laget allerede opprettet et lag? Klikk på Join an unofficial team

Trenger du et lag?

Har du ikke et lag, men vil delta sammen med andre? InsjUiO setter sammen tverrfaglige lag.

Få hjelp av Insj til å finne et lag

Kripos.

Om Kripos: 

Kripos er politiets nasjonale kompetansesenter med hovedmål å forebygge og bekjempe organisert og annen alvorlig kriminalitet. Kripos har spisskompetanse og yter bistand innen taktisk og teknisk etterforskning. Kripos er kontaktpunkt for internasjonalt politisamarbeid. Det er om lag 620 personer ansatt ved Kripos. Halvparten er politiutdannet, mens de øvrige har bakgrunn som bl.a. ingeniører, laboranter, kjemikere, samfunnsvitere, journalister, oversettere, fotografer, jurister og IKT-medarbeidere. 1.1.2019 åpnet Nasjonalt cyberkrimsenter på Kripos. Kripos skal ansette over 100 nye personer de neste par årene som kan bidra til å løse krimgåter hvor teknologiske spor er sentrale. 

Publisert 13. juni 2019 13:24 - Sist endret 23. sep. 2019 09:00