Hvordan formidle klimakrisen?

Vil du jobbe med klima- og miljøspørsmål? I Karriereuka setter Naturviterne fokus på hvordan ulike arbeidsgivere arbeider for å øke bevissthet om klimakrisen. Hva lykkes de med og hva er vanskelig?

Bildet kan inneholde: tekst, font, logo, linje, merke.

Denne dagen får vi blant annet besøk av Storebrand som vil snakke om prosjektet «Gode penger» som handler om å investere folks sparepenger i grønne virksomheter. Hvorfor ønsker et konsern som Storebrand å fokusere på klima og hvilke resultater privatkunder og selskaper de investerer i har fått gjennom "Gode penger"?

Framtiden i våre hender arbeider for etisk forsvarlig og miljøvennlig forbruk. Framtiden i våre hender blant annet fokus på hvordan du kan leve mer miljøvennlig i hverdagen, at miljøgifter i forbrukerprodukter utfases og at mindre av maten vi produserer ender opp som søppel.

Naturviterne inviterer alle klima- og miljøinteresserte studenter til en spennende morgen i Realfagsbiblioteket.

Publisert 12. sep. 2019 10:44 - Sist endret 18. sep. 2019 13:00