Velkommen til Karriereuka Minutt for Minutt

I år må vi tenke nytt og digitalt – også når det gjelder Karriereuka 2020. Velkommen til Karriereuka Minutt for Minutt den 21. – 23. september!

Kan du tenke deg en digital karrieremesse uten åpningstider og helt uten streng regi for hva, når og hvor? Det er Karriereuka Minutt for Minutt! Med kombinasjonen av gjester i live karrierestudio på Blindern, og videomateriale i opptak fra arbeidsgivere, ønsker vi å tilby en kontinuerlig Karriereuka-sending på nett. Vi ønsker å fylle dagene med interessant og variert innhold, men for å lykkes med det trenger vi arbeidsgiveres deltakelse:

Send oss alt relevant videomateriale:

Vi vet at bedrifter sitter på en mengde videoer og innhold de sjelden får vist utenfor organisasjonen. Dette er en gylden mulighet til å vise frem digitalt innhold for studentene; både korte og lengre videoer, påkostede produksjoner fra prosjekter i Andorra og på Tøyen, i Atlanterhavet og på Mars, så vel som håndholdt og filmet med mobilen i kantina eller på styrerommet. Karriereuka Minutt for Minutt er arbeidsgivernes kanal til studentene – la dem bli kjent med dere.

Bedriftspresentasjon:

  • Gi studentene et innblikk i og bedre forståelse for hvordan akkurat deres bedrift jobber innen ulike områder. Det kan for eksempel være:
  • Fortell om et spennende prosjekt dere jobber med
  • Hvilke arbeidsmetoder bruker dere i bedriften
  • Hvordan foregår en rekrutteringsprosess hos dere
  • Karriere hos dere: er det noen ledige stillinger (deltids, heltid, internship, sommerjobb) 

Tematalk:

Å koble konkrete tematikker og måter å jobbe med problemstillinger på kan være med til å åpne opp for studentenes syn på muligheter med egen utdanning og kompetanse.

En Tematalk kan gi studenter en mulighet for å bli bedre kjent med ulike sektorer og hvordan deres virksomhet anvender teori i praksis i samfunnsaktuelle tematikker. Vi kobler sammen to til tre virksomheter som presenterer ulike tilnærminger til samme tema.

Høres dette interessant ut? Vi bistår gjerne med ideer til tematikker dere kan inngå i.  

Digital caseløsning:

Har din bedrift en digital utfordring til studentene på UiO? Vi har gode erfaringer med slike opplegg og caseløsning er en god måte til å vekke studentenes interesse for hvordan de kan bruke sin deres kompetanser til å løse konkrete og faktiske problemstillinger i arbeidslivet og mer spesifikt i din virksomhet.   

Andre digitale arrangementer:

Har din bedrift andre ønsker eller ideer til digitale møte med studenter? Ta gjerne kontakt med oss, så prøver vi å finne en god løsning.  

Zoom

For å sikre en trygg, god og profesjonell møteplass mellom arbeidsgivere og studenter vil Karriereuka benytte seg av webinarløsningen Zoom. Dette er en løsning vi har fått god erfaring med i løpet av våren. Karriereuka vil stå for alt praktisk og tilby god veiledning og gjennomgang av verktøyet før arrangementet

Påmelding

Påmeldingsfrist: 21. august
Meld på din bedrift

Spesifikt opplegg for informatikkstudenter

Ønsker din bedrift også å ha et spesifikt opplegg for studenter fra Institutt for informatikk?
I forlengelse av Karriereuka arrangerer studentforeningen dagen@ifi digitale arrangementer 24. - 25. september. Mer informasjon og påmelding