Accenture

Sammendrag av videoene

Accenture Discovery 

Bli kjent med arbeidslivet og hvordan det er å jobbe som konsulent. Mange av de som er med på programmet går videre til å få tilbud om internship og kanskje på sikt full stilling. Det viktigste for å kunne søke er å ha en interesse for teknologi. Du får blant annet en mentor som sparringspartner gjennom året og arrangementer med faglig og sosialt fokus.  

Møt Lene 

Lene jobber i Accentures avdeling for helse og offentlig sektor. Hun jobber primært med å hjelpe kunder i deres omstillings- og endringsprosesser. Akkurat nå jobber hun med NAV og hjelper til med å digitalisere dere foreldrepengeløsning.  

Møt Magnus 

Magnus er 25 år gammel og jobber i Accentures avdeling for helse og offentlig sektor. Han trives godt og har mange varierte arbeidsoppgaver. Han jobber akkurat nå med å lage en kostnadsmodell for å få oversikt over IKT-kostnader i den offentlige bedriften han gjør oppdraget for.  

 

 

Publisert 22. sep. 2020 09:51 - Sist endret 22. sep. 2020 20:43