Avfall Norge

Sammendrag av videoene

Avfall har en verdi, avfall er ressurser

Avfall har en verdi, avfall er ressurser. Filmen gir en kort introduksjon til Avfall Norges virksomhet. 

REdu er Avfalls- og gjenvinningsbransjens store kompetanseløft. Vi trenger de nye kloke hodene til å utfordre oss! 

REdu er Avfalls- og gjenvinningsbransjens store kompetanseløft. Vi trenger de nye kloke hodene til å utfordre oss! Filmen viser noen av de mange utfordringene og mulighetene som ligger i å redusere forbruk, resirkulere avfall og reparasjon.

Avfall Norge presenterer virksomheten og hvilke karrieremuligheter som finnes

Jens og Mona gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i deres bransje.  

I filmen får du informasjon om hvilke utfordringer, muligheter og løsninger som finnes innen avfalls- og gjenvinningsbransjen.  

I tillegg snakker Jens og Mona om hvilke folk som trengs. Her fremheves nesten alle fagbakgrunner som relevante, og det nevnes blant annet; 

  • Kommunikasjon  
  • Teknologi/IT 
  • Økonomi 
  • Biologi 
  • Kjemi 
  • Statsvitere  
  • Psykologer 

Du kan finne ledige stillinger på: 

Redu.no og Avfallnorge.no hvor det også samles emner for masteroppgaver hvis man ønsker å skrive innen dette fagfeltet.  

Publisert 22. sep. 2020 12:30 - Sist endret 22. sep. 2020 15:17