Rambøll

Sammendrag av videoen

Vetle og Hanne (som begge har studert ved UiO) jobber i Rambøll Management Consulting. De forteller hvem Rambøll er og hvilke karrieremuligheter du har i virksomheten.  

Rambøll er et stort internasjonalt konsern som har en misjon om å skape et bærekraftig samfunn hvor mennesker og natur blomstrer. Som konsulent i Rambøll Management Consulting jobber man med et bredt spekter av tjenester innen for eksempel faktabasert politikk eller faktabasert organisasjonsutvikling.  

Videoen gir et innblikk i hvilke type prosjekter som Rambøll jobber med å løse og hvilke metodiske tilnærminger som benyttes.  

Rambøll Management Consulting rekrutterer løpende prosjektassistener i ca. 20 % stilling som i hovedsak er samfunnsvitenskapelige masterstudenter, men også studenter med økonomisk, statistisk, pedagogisk eller humanistisk bakgrunn.  

Rambøll er også interessert i nyutdannede studenter innen samme områder som nevnt ovenfor, som kan være aktuell for å starte som konsulent.  

 

Publisert 22. sep. 2020 12:57 - Sist endret 22. sep. 2020 20:53