Lillestrom kommune

Sammendrag av videoene

Lærere i Lillestrøm kommune 

Lærere i Lillestrøm kommune forteller om veiledningsordningen i kommunen. Mentorordningen er en ordning for nyutdannede lærere som er et forum for å snakke om utfordringer i hverdagen. Det er satt av én time i uken hvor de nyutdannede kan snakke sammen om ulike ting som oppstår i hverdagen. Søk Lillestrøm kommune hvis du har lyst på god veiledning underveis og gode kollegaer. 

Barnehagelærer i Lillestrøm kommune 

Barnehagelærerne Julie og Caroline forteller om livet som ansatt i Lillestrøm kommune. Som nyutdannet blir du satt i et nettverk for nyutdannede og nyansatte. Det er også en mentor på huset, som nyutdannede har møter med hver måned. Her er det rom for å ta opp ulike problemstillinger og få veiledning. De fleste barnehagene har også språkpedagoger. 

Publisert 23. sep. 2020 09:17 - Sist endret 23. sep. 2020 09:17