Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Sammendrag av videoene

Nasjonalt cybersikkerhetssenter 

Vi lever i en digital verden som gir muligheter for samarbeid og dialog, men som også er full an nye trusler og sårbarheter.  

Cybertrusler truer nasjonens sikkerhet. Derfor trenger vi Nasjonalt cybersikkerhetssenter. I senteret samarbeider myndighetene med private virksomheter. Senteret oppdager og håndterer dataangrep mot viktig norsk infrastruktur.

Er du vår nye hacker? 

For å hjelpe norske virksomheter, tenker NSM som hackerne og tester sikkerheten ved å forsøke å bryte seg inn med avanserte metoder.  

NSM skal ansette flere hackere for å gjøre Norge sikrere. 

NSM presenterer virksomheten og hvilke karrieremuligheter som finnes 

Roar Thon, fagdirektør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet presenterer NSM sine arbeidsområder. NSM jobber med digital sikkerhet, fysisk sikkerhet, personellsikkerhet og sikkerhetsstyring.  

Nasjonalt cybersikkerhetssenter ble åpnet i 2019, og jobber med den digitale sikkerheten i Norge. De jobber blant annet med deteksjon og analyse av det som skjer, håndtere hendelser når dataangrep kommer, koordinering med internasjonale og nasjonale samarbeidspartnere. De jobber også med rådgivning til konkrete virksomheter som har behov for bistand og et samarbeid med samfunnet generelt. Her jobber det teknologer, men også jurister og samfunnsvitere og mange andre bakgrunner. Fysisk sikkerhet er analoge tiltak som beskytter verdier mot at noen får urettmessig tilgang. Dette innebærer blant annet droneteknologi.  

De aller fleste utdanninger på UiO er på en eller annen møte relevant for å jobbe hos NSM. Er du interessert, kan du følge med i det digitale rom på blant annet www.nsm.no, podcaster og sosiale medier. 

Publisert 23. sep. 2020 09:23 - Sist endret 23. sep. 2020 09:23