Jobb innen utlendingsfeltet

UDI og Landinfo kommer til UiO for å fortelle om ulike karrieremuligheter innenfor utlendingsfeltet.

Her får du vite mer om hva UDI og Landinfo de gjør i de ulike enhetene, hvordan de samhandler med hverandre og konkrete arbeidsoppgaver. I tillegg får du vite mer om hva de ser etter når de ansetter, hva slags fagbakgrunn de er på jakt etter og karrieremuligheter i de ulike enhetene.

Utlendingsdirektoratet (UDI)

Utlendingsdirektoratet (UDI) er den sentrale etaten i utlendingsforvaltningen. UDI skal sette i verk og bidra til å utvikle innvandrings- og flyktningpolitikken til regjeringen, og behandler søknader om beskyttelse (asyl), besøksvisum, familieinnvandring, oppholdstillatelser for å arbeide og studere, statsborgerskap, permanent oppholdstillatelse og reisedokumenter. UDI behandler de sakene som utenrikstjenesten og politiet ikke har myndighet til å avgjøre, og de sakene der det er usikkert om det bør gis oppholdstillatelse. Som faglig overordnet organ instruerer UDI politiet og utenriksstasjonene i utlendingssaker.

Landinfo – utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon

Landinfos virksomhet tar utgangspunkt i forespørsler om landkunnskap fra utlendingsforvaltningen. De innhenter, vurderer og analyserer landinformasjon, og formidler landkunnskapen blant annet gjennom skriftlige produkter, foredrag og opplæring. Landinfo formidler også kunnskap i nemndmøter i UNE, og møter som sakkyndige vitner i retten. Enheten er faglig uavhengig, men administrativt knyttet til UDI.

Er du interessert i kultur, utledningsrett, språk, innvandringsspørsmål, mennesker på flukt, geografi, historie – da er dette noe for deg!

Meld deg på her

Velkommen!
 

Publisert 9. jan. 2019 14:01 - Sist endret 20. feb. 2019 14:51